Skip to main content

Full text of "Naoi ndánta leis an Reaċtaḃraċ"

See other formats


PB 

1398 
.R13 
H981 Raftery, Anthony 39031 01 1 920675 

Naoi ndánta leis an Reactabrac 
DOES NOT CIRCULATE Digitízed by the Internet Archive 
in 2013 http://archive.org/details/naoindntaleisreaOOraft tl A O 1 tTOÁtlCA leif Ati UeACC AtDUAC tlAOI tTDAtlCA 

neAóCAbnAc aíi cn^oit)Tn Aoit)inn 

*Oo Ófiuitinij. 

BOBTON COLLEOS LIBRART 
CHESTNUT HILL, MASS. £111 AgtlS A tfldC, 

1907. t^6X#X&j Afl cLó-ótmiAnti, CeotiAnca, 
Cló-oóipíSAe'óilse, t>4ile Ái& Cliafc. 


PREFACE. IPRINTED two or three years ago a large collection 
of Raftery's poems, between 30 and 40 of them, 

with an account of his life, so far as I was able to 
ascertain anything about him, and a considerable number 
of anecdotes and stories. I have given a literal trans*- 
lation of the book on one side of the page, and the 
original Irish upon the other, with many notes, the 
whole forming a volume of nearly 400 pages. 

Certain of these poems having been placed upon the 
Intermediate Course, I thought it well to republish them 
without a translation, so as to spare students the expense 
of the larger book. 

Raftery was a native of the Co. Mayo, and was born 
about 1784 near Coillte-mach. He lost his sight from 
an attack of smallpox when about nine years old. His 
father was a cottier without any land, so that he was 
miserably poor. He had a violin but played it very 
badly. He spent most of his life in the Co. Galway and 
supported himself partly by his playing, but chiefly by 
his gift of poetry. He was a welcomé girest wherever 
he came, sometimes also a dreaded, óne. He died in 
1835 and was buried in Rilleenin. A handsome tomb- 
stone was erected over his gjrave amid a great concourse 
of people in August, 1900. Perhaps his best poems are 
his political songs, war songs, and love songs, but they 
are not represented in thíjs little collection, 

xxn ctiAoit)ín. 

* Abhráin an Reachtiíire." Gill & Son, Price ^6 net. CAoine Ati comAS ó T)^tAig* 

1f é Comif Ó T)AtA15 

"Q'Ns pAti ^s^r rs^p ^f ^ oi r ó, s> 

A'f , Ó T)'imif xMI t>ÁS 41f , 

tl-A 5^^SA 50 *ocu5^i*ó T)ix\ Tbó ; 
ZÁ av\ cíp f eo a\\ f ^vo C1lÁlt)UO, 

A5 fíof-CtlACC xMf, ó -o'é^s -Áf bfe^f-fpóifc 
T)o bé^ff^-ó aii t)A1Re 

X\f gAó CeÁtlT)A te bf e^gtA a óuit) ceoil. 

O 11-A ti-e^t^ix) ^f ti^ cu^ncAib 

tl^oi n-u<Mfe corh *oub teif an ftné^f , 
Ó "o'é^s ^n fe^f UAinn-ne 

A f 4ib ^n ru<MfceA\f ^f biff^ib a rhé^f ; 
Duti "óeif e a t>Á f tut gtdf 

'Y\Á T)fúcc na tn-Arone -óf báff féif , 
'S ó fíne^vó m fxMi u«Airh é 

C^'n fu^cc a$ f^gAit cfeife ^f an ngfém. 

X)Á fiúbAtf^ nx\ CÚ15 cúige, 

Af múnxvó, Cfuc, *oeife, ^guf mém, 

v\ f\Aífl<Alt, mAf T)Ubf AT), 

tlíof f iut)^it f é fiAtri caUmíi r\Á f é^f ; 
A /dfT)-ílig 11A n*otit 

x\ bf uit 11A cúttiAóCA fo a^ f at) 45AT) féin, 
Ó 'fé A cfoi*óe na.ó \\Mt> cíítriAng, 

CatxAip cúictugAt) t)ó 1 b^UMte^f *oá t^étf . t)U"Ó é jniT) Atl CpAOb Áttnnn 

1np sac ceÁptM v'S\\ troeAóAPó pé ApiArh, 
Sg^pAt) pé a lÁn 

A'p níop cfvutnnig pé z<\cóm& niAoin ; 
C<\icpev\*ó pé pc<\c<\ 

II a iiT)^\tAó 'm\ beóip A^up 'n<\ píon, 
'S i scacaoip tu\ nspÁpc^ 

1 IS\\ pÁppcAip 50 p<\ib pé 'na ptn*óe. S^éAt cpÁi*óce 45 x\n mt)Áp ! 

An ptÁig gnánn^, nAc é pmn' &n peatt, 
IIac *ocu5 -oó lá cÁip*oe, 

A t)u\ tÁfoip, nÁ be.A5Áinín am' ! 
UÁ trmá 05A, A'f ní 5<\n pác é, 

Cpíon cpv\i*óce ó p<\s<\*ó é 1 gciU, 
A nsptn\s píop te pÁn<vó 

'Ha pcpÁCAit) A'p i as tiAcai) 4p & scinn. tlí't póp<\i*ó 1 n-aon 5AipT)ín, 

'S zA pÁc CAOtnce as "otnUe n<\ gcjwiii 
A betc cuictm te pÁiu\"ó, 

\S ní'l bÁpp gl-Af <\p bÁj\p A \ib n^ T)com : 
6 CUAfÓ cótiipA ctÁp 

Ap Aii TX\U\c cÁ bpón dft tuóc Sjunn, 
Cá pniúm aji Ati U\ s e ^t, 

S ní pnÁiiiAtin c\on bpe^c <\p im coinn. Ofjbeuf 'f a cUMffeAó 

T)o xSp-o^ig 5^c *otnne t)'^ úpeóifi 
xVp xmi 5te^c^i"óe *oo bí 45 f^irvoeAl 

Af Af guf S^p S 01 * f é 1ó í 
Apotto, m&\\ téigceáf , 

Ó 'fé ^ u 5 An c-oi , oe^óóp T)óib ; 
A scufi x\f f at> te n-^ céite, 

'S b' f e^ffi x*n TXátAó ; n^n mé^vo f ím tucc ceóit. 

X)Á mbémn.fe mo ótéipeAó 

1f úrhAtt éAf^it) T)o oé^fp^inn ^f pe-ann, 
5° fSfíobf Ainn-fe f^éAt bex\5, 

'Ha bé^ff-áib 1 tif tic' of a cex\nn, 
& gníorh 'f ^ *óe<*g-cféitfe 

'Wa céAT>tó, T)o rhotA-ó te ponn, 
\Vf *oubAifc ReAócúipe ^n mé.<vo fin 

'ft éif au T>át4ig, m^f caicmg fé tiom. 

tlmne An UeAccú|i<\c an x>Án ro 45 CAOineAt) píobaifie. "Ouine 
uarAt -oo bí inr an bpíobAifte rm. 

Observe how the stress of the voice falls eight times at regular in- 
tervals upon the vowel Á in the first, fourth, fifth, and seventh verses. 
It falls eight times upon the sound of ú in the third verse, and eight 
times upon the vowel é in the last verse. 8 

tn'\\t Árv\-tnvhAiV)tie. 

Cv\ v\|\up in ]\\n cip peo beip caVu\ij\ do iu\ TK\oimtJ, 

'S niop bp\vo«\ ttom comée beic cpu\cc a\\\ ; 
S<tyuig fé an |\ío£,\cc Le pétte 'f le •o<\oniu\éc, 

'S tu\ bpéuvopAinn pspíob píop Atp béinn p^\pc<\. 
An cé §Uu\ippe<vó 'cotf ípe^t *\r\ ti<Mfi x\n me<vóon- 
oiTjce, 

Ctoifpexvó pé tuóc pu\mpv\ Agup T)<\nc<\, 
SgapxVó <\p fíon Aguf coipn t>'á tíon^-ó, 

'S nt u\fvppxvó pe^\p fínexvó fiAf p<\tce <\nn. 

tlí't thipcAó m f*\n scúige feo, t)tÁc<\c n<\ t)pún<\ó, 

ppionnjwc tu\ pinpe^\p fít nT)<\t<\c, 
Lom5fex\c n^\ tlúmnfionn, n^ ^on orópe rmicce 

11v\p rhi<\n teó 5t<\ot)Ac 50 ce^c p<\T)p<\i5 ; 
Zá pwoiftxnn -f tog<vó Ann, bíonn pfe^ft)c\t ^'f c,\b^\ir\ 
x\nn, 

t)íonn cótfigAf muitmn ^juf >c\c^\, 
'S tu\ bfx\§A\inn-fe mo pog^nn ^\f x\iab *\n T>orru\in 

1f 1 mt)Aite tixx PiAríuMi *oo b'pe<\pp\ tiom. 

ZÁ éif^ m p\n x\tu\mn x\nn ^gup copc<\ x\p cp<\nn Avm } 

THntte bpeig gtAf x\£up fmé<\rvc<\, 
Settínit) x\'f x\ip\niT)e, úbt<\ 'f bAtátfcit) 

A^uf me<\f A5 p^p a\k bipp 5^115 x\nn. 
bíonn au cuac ^nn ^5 t^bx\tr\c ó ShAríiAin 50 t>cí 

rioT)t^\i5, 

t)íonn pmótAó -dnn, cr\e<\b<\p, ^up céippe^ó, 
An eitic 1 *ocex\nncx\ ,45 ru* 5<vóru\ib f n.<\ steAnncatb 
; S <\n pionnx\c 1 fx\mn 45 n^\ t)téx\p\ip[f]. Zá coittce bfieág |\éi"ó Atm, ^tif bimce X)Á fiei|A pm 

UÁ ^eAtAó Ann, Sfi^n Agup pé.\tCAin, 
Sed^At A$up fÁib, -AS l1 r cpuitne-Aóc A5 pÁp Atm, 

AcÁ seAtfiAn Agttp coipce cóg *oéip Atm, 
An cpeippeAó '\*Ar\ e^pfiAó 'p ha píotcA t>Á 5Ct\AtA*ó 

'S r\á bincA *o'Á psoitceA*ó ó céite, 
Soicige*o'<Á "ocottAT), bíonn coic tonncA 'p eoóAip, 

^jup poitéin v'Á bpop^Aitc 'p *o'Á péigceAó. t)oif*o Ar\n *oá teAgAn A^up cóCAiffó A5 ppeApcdt 

tHiAfA &r\n 'p gf éicpe *oÁ *óAoippe, 
T)ecAncAn 50 bÁpp [tÁn-]tíoncA &\\ &n sctÁp 

Le ti-uipse te píon a\ te nej-up. 
TIa CAncAifo Ann papcAigce 'p nA 5toim*óe nA n-Aice, 

'S -oAOine ttAtpte A5 ót pLámce a céite, 
UÁiptíp *o'Á mbneACAt), ^up -oípte x>'Á 5cnAtA*ó, 

A^up ceótcA *oá peintn Af céA*OAib. T)inéAf t>á péin pin *o'Á uttrhugA*ó 'p *o'a néigceAó 

t)íonn cuncAí Atm, puttéi*o A'p 5éA*óA, 
An UtAgÁn 'p x\n tAód A^up cAoin-peóit 'nA b-Aice, 

^SupmAinc-peótt a\\ copAó nA méipe. 
An poncÁn 'p x\n gtiotriAc &n cnú'oÁn 'p ^n nonnAó 

An bf A*o^n 'p An cupu\bo{vo ^té^pc^, 
An ttúp Ap An mAngAó, Ati cpotpg Ap Ati bAttAó, 

? 5«p An c^pcAip ní ceApcuijeAnn ó'n í>péx\pcA. 10 

tllnÁ mAife dn TiomAin Le péile AJUf pe-Ab.vp, 

vVnnpúi) <\cÁ'n Vnwn aca ip péite, 
*(),\ -oropócÁ 45 Co|K5Aig gan cómnui'óe ^aii pcopAt) 

'S tk\ piút'n\tpÁ Cv\j\r cimóiolt ha h-éipeAnn. 
1p í iiac mbeit cuifpeAó ó túgnAp^o tlo-otAig 

'Ua fe^fAfh 'p i a\5 piAp *\p tucc -oéipce. 

ótiAit) mé x>'Á moUvó ctotppit) *\n pobAtt 
gup patk\ béAp ce^pc^p a\ cpéicpe. 

l)íonn pe-dfpAÓ dg tÁip Atm, A'p bAtib 45 cpÁtn c\nn, 

'S totttgce^c x\|\ mdfoin 45 sétmnig, 
ApAit Ap múitiTje t bpip<\c 50 púttib, 

Udin Agup CAOiptg 45 mémttg. 

1 gcúncdp mAfi pspíob ha h-úgTMip -Atp píop, 

Ap troóig ni -óédnpdit) mé bpéA^ «Atp, 
1 5cev\|\T)^ nÁ 1 5Cút5e te méin A^ttp te múnd'ó 
C115 t)éAt-ic'-nA-hAibne An cpAOb tetp. 

This song is in praise of one of the Burkes who lived at Ballina- 
hevna, novv called out of " gentiiity " Riverville ! This is the place 
that " gallant Murty Hynes/' celebrated by T. D. O'Sullivan, came 
from. It is three miles east of Craughwell, Co. Galway. The voice 
falls upon the sound of í (ee) twelve times in the first verse, for ao is 
often so sounded in Connacht. y II 5oif eAnn 50 ti-Ájvo Ar\ óuaó fAn ÍTlÁfc 

1 táf &r\ UpiAtn t)tiÁin 'f ní fCAT)Ann fí mí, 
Aéc A5 feinm te 1i-ÁcAf meAfs "ouitteAb^ A'f btÁc 

<Vf A5 éifige 50 ti-ifo 1 mb^ff Aib r\A gcp AOb. 
ttlotfAi-ó mé ^n c-ifUf, ó féADAitn & \\Át> fin 

go mb'peaff tiom-fd tá ,Atm,nÁ 1 n-Áiceite, btiAVóAin, 
-Aóc if f^D ó bí cpÁcc Aif 5Uf buAit fé Citt-Áipne 

te 5AÓ uite fópc bpeÁgAóc, *oeife 'guf gnAoi. 

Ua Ar\ eitic 'f -A ti-Át &nr\ f Ati bpoc 'f ^\n f ia-ó bÁn 
AnnfúD 5AÓ ^on La, .A'f &r\ cfettg 'r\A n-*oiAig, 

Ue"ónAfo Ann, 'f ua s^fftA 'f Ar\ cótf te n-A fÁtAib, 
'S *OAOine UAifte Af ^aó ceÁfo ^nn ^5 bf\eAcnu§A*ó 
a\k a f lAtif'. 

CApUv bf eÁ^A f Áf A, <A*f eAÓf A1*Ó -Af fCÁbtA, 

ílunceff -Ann f^puigce za\\ éif *oo beic f ia'óaó 
Coif ce mín bÁn 1 mAinfé-Af bfieÁg ctÁif 
Aca te fxigAit Ann r>Á bf Anf^i"oíf btiA*óAin. 

t)oóCA, tÁn f p Ái*oe, T>'p eicfeá ^aó tÁ .Ann 

A5 cfiAtt Af -An ÁfUf a fomnce^f av\ bixvó, 
11 í t *oiútCA*ó te pvgAit 45 Aon fe^f 50 bf Ác 

Aóc céAT) míte fÁitce A$uf fu*o te n-A fiAp. 
£á Hox)tAi5 bíonn btÁc Áfji úa c\\ AnhAib a' fÁf ^nn, 

Uojva-ó bA gnÁcAó ^suf me-Af A[\ bÁff cp ao5. 
UÁ 5AÓ tnte fófc bpeÁgAóc 451111, bu"ó rhóf Ati cuAp 
fLÁince 

'S Aon p eAf t>o beit t*5 Ann, bu*ó f at> é a\i a f AogAt, 12 

th\ 11-101141*0 'r iu\ ti-<\|w\ip 'f iu\ coittce if bfeÁgaóca, 
rs <\n *oai|\ gtAf Ag páf aiui óorh *oífeAó le.fiiA$Ait, 

Iaoi bó 1 gcionn cfí \\S\te 45 fit 'iia fev\n-fu\fA, 
'S 111 feicpeÁ |\\n bp,\f ac aóc bÁpp a tm h-<cVOAifC. 

An cjuncneACC corh h-ÁfVO A'f 50 ivoé<\nf a*ó fí fÁt, 
Com ge-At teif avi ^cnÁirh, A'f í fseinne<<vó -Af An 

5C|UA0lb. 

An e^tv\ ^\|\ -An fnArh Ann, An Laóa «d'f a h-Át -ann, 
An c-uifge fu<\f lÁn auu, -d'f é f5AfC*vó le h-i^f^. 

TÁ bfiosúm 1 gcóif Ar\n, A'f pocAit) fi feóit Ann, 

t)puic ^guf fófcxvó A^uf cócAifi"óe 45 cfiAtt, 
tlí't ctife^-ó a\i aov\ cfófc Ann t>á bf Anfx* 50 *oeó ^nn, 

-Aóc f oitéx\f s^n oórhtA -Agtif ót a% avi f^ogat. 
6aó|\ ai"ó a'f tucc cóifci"óe ^5 cfutt A\y vía bóitfib 

Aguf a tán t)A0ine móf a Arrn a% bf\eAtnug<vó Af a 
fiAnf, 
T)ec<\ncepf 50 teóf t>'á Uonxvó a\\ v\a bóijvo Ann 

&5 Ó Ce^tUig ^\n ófoi*óe móif nif coi$it ^n fiat. 

Siúb<\it mé pofctÁif^e x\^uf cu<\nc<\ CmncfÁite 

CofCAig nA mbÁX) xvguf f i<\f 50 Up<\ig-tí, 
t)ec\nnctu\ige 'f Citt-Áifne, ^suf An cúi^e te f^n<vo, 

5«f 6^it mé mo x>aza 1 n-xSp Ainn nA tiAorh, 
1f móf bíof Cfióc ^nn a^ í)úpc<\ig 'f ^\f lt)Áittig 

&n T)fe^m n<\p cuif cÁf 1 5Cfuinne<\f 4ft<\rh, 
Acc a\\ ux\ifte Cpíc' £<\it A'f é beic a\\ mo LÁirh 

1f T)' Ó Ce^ttóig An UfiAin tXÁín *oo bé^\pfAinn ^n 

ÓfAOb. *3 

}\x>e toga n^ ITIitéfiAnf *oo táimg te ti-éibift 

Ó Ceattaig 'f a g<\otu^\, A'f <\ sctuppi'ó mé fíof, 
Ó Ce^tUMg, Ó tléitt, <\'f Ó T)ómn<Mtt 'ná 'óiAig, 

Ó Ce^fbiMtt T)úin (5tte, ConcutiiMf A'f Ó t)fi<Mn, 
Oí crteife -Afi iia gACóe-At-Aib x\$uf me<\f x\f a fgéat 

5uf gnóúAig ctonin fpéifioc &n ctuicóe &$ &r\ 
rjp^nn, 
T)eij\ n^ ti-tigt)Aif, triAf téigce<vp, náp fSfiof^'ó Atn-Aó 
éife 

50 n-oeACAit) tlí SéAtnAf 1 $cteArhn<\f te 'tiAm. *Oo córhnuij An CeAttAó fo A5 Áic Afi a -ocu^a^ó ati CftiAti t)Án, 
1 mt>c\jiúnrAcu Citte-ÓonAitt, 1 jjCormAe n.\ gailttrhe. timne 4tl 
tteAcuúfiAC An u-AbfiÁn ro "ÓÁ rhotA*ó. M AtlAC-CllAin. 

HIá pÁgAim-pe plAtnce, ip pat>a bé^p cpÁ6cA"ó 

Aj\ <\n nu\\D *oo bÁiceAt) Af AnA6-ctu\m ; 
'S, mo tj\UA$, AmÁfiAó gAó AtAip 'f mÁtAip, 

t)eAn A'f pÁifce, cá -a' pileovt) fút. 
A tlíg tu nJJpÁfca óe<\p tleAtfi -á'f pipptAf, 

ttÁp be*\£ ah cÁb<\6c T)úinn beipc nÁ cpiún. 
Aéc tÁ 6om bpeig teif, $An ^Aot n^ báifoeAó 

Lán a' b-Ám aca a' fguAbAt) ^f f itibAt ! 

11 An tiióp x\n c-ton^nAt) of cótiiAip nA nT)Aome 

A bpeicpmc fínce ^p 6út a scinn, 
3;5peAT)Aó A'p c-AOineAó T)o psAtinpóóAó "OAotne, 

5fu^5 t>'á ciópAó 'f ón 6peAó *o'A pomn. 
'óí bUAóÁittfóé ó^a Ann, cige^cc An fógrhAip, 

T)'Á píneAT) Ap cpócAp, 'f T)'Á *oc<\bAipc 50 cttt ; 
'S gup b'é £teup a bpófCA T)o bí d'á *ocópArh, 

'S, a *Óia nA "^lóM^e^ nAp móp ^n peatt ! 

Annpú*o T)ia h-Aome ctumpeÁ An CAOineA'ó 
A5 ceAcc 5AÓ CAOb, A^up 5feAT)A-ó bof, 

A'p a tÁn caj\ oit)6e cpom cuippeA6 cLAOi"óce 
5-An ceó le T)éAnAtti aca acc a' píneA'ó copp. 

A TJia 'p a CpíopcA -o'putAin^ Í0t)bA1fC 

X)o óeAnnuig 50 pípeAniiAc An bo6c 'p An no6c, 

50 pApptAf tiAomtA 50 *ocu5Ai|\ fAop teAC 

^AÓ cpéACÚIp T)ÍOb T)A'p tUIC pAOl Afl tOC. 15 

WilteAn 5éAf\ a\\ ^n ion<vo cé.vonA, 

T\Á\\ t<\f<\it) féAtc Ann 'p nÁfv éifigit) 5F ,An * 
X>o b^ic-An méAT) úD "oo tpiátt 1 n-éinf?eAóc 

go 5 A, Ltirh a\k AonAó 50 moc *OiAf\TK\oin. 
ÍIa pif t)o gteup-At) cti^c 'gtif céAóc, 

*Oo tfe^bAt) bfé^njvA 'f 130 ófAiteat) fíot, 
A'f n& mnÁ r>Á féif fin x>o *óéAnf<\t> 5AÓ ^on fUT), 

Oo fníorhpAt) bféiT) Agup AtMipc óúot. t3^ite-óLÁifi T)o bi AnAice táime 

HíO|\ tei^ An c-Át) t)óib -a §v\biit ^níop, 
t)í ^nthÁp corh táitnf ndó *ocu5 pé oÁijvoe 

T)'Aon rhAcmÁtA|\ -oá'f futScVó f\Mtfi. 
tttuiiA f£é<\t a ce<\p<vó t)óib <\n tá fo ^ tnbáit)ce 

A ÍI15 na ngf Ájw nÁp bocc <\n nit), 
Acc a 5c<\itte<\*ó uite 5<\n toc ná p^ite, 

le fe<\n-bÁT) 5f\ÁnnA 'p i<vo táim te cíp. A U15 tiA ngpÁpA óf\ut<\ig tleAtfi .\'p pÁp|\c<\p 

A'p a X)é cia An c^p *oútnn bei|\c ná cj\iúj\ 
Acc U cotfi bpeág f in 5^1 5<\ot 5<\n bÁtpceúó, 

A^uf U\n x\n bái*o ,<\ca *oo t)ut£0 cóm, 
t)[\if An bÁt) ^guf \)Á\teAX) n<\ TMOine, 1 

S^Ap nA c<\oi|\i$ ^nonn f <\n cf nÁtii, 
A'f a *Óé ! n<\c ^nnpn bí x\n c-á|\ móf T)é4nc<\ 

Af <\on pe<\f\ T)é^5 ^guf oóc<\f\ mni i6 

Oí Aifpe <\'p m&itpe Afln, mm\ 'gup pÁ'pcfóe, 
A.S 5° l Y A S SÁptAOit -f Ag peitc tn\ ttDcóp, 

A'p mnÁ t)Á péip pin T)o •úéAnpAt) aoii put> 
"O) pníompAf) bpéitnn <\'p ahjxaic [ Atn\i|\c] caoL 

A ÚomÁip lli ÓACAtt, bA tiióp Ati pséAt cú. 2 
!OótfieAbpÁ bpAnnpA, *oo cuippeÁ píot, 

A'r A ttAÓCA bUACAltt T)0 CflAICpeAt) tÁm teAC, 

1Tlo téAn 'p Cú bÁfóce 1 n-AnAó-cuAtn. A SeAgÁtn tlí Copgdip bA móp An p^éát tfi 
5vtp peAp cu AptArfi 1 tuing nó 1 mbÁT), 

'S A ttACCA COipCétm tÚCtflAp flÚbdlt CÚ 

ó tonoún AnAtt 50 dcí t),íAt-cpÁg ; 
An uai|\ "oo pAoit cú pnÁrfi x>o *óéAnAtfi 

Hug nA mná 05A opc 'bop a } }^ CAtt, 
'S gup pAoit do mÁicpín t>á mbÁicpi*óe céáx> peap 

^o "ociucpÁ péin cuici 'bAtte ptán. Dí ITlÁipe Hic UuA*óÁin ^nn, bumneÁn gtégeAt, 

An CAitín ppéipeArriAit bí Asatnn pAn Átc, 
JtéAp pí í péin 50 moó T)ia CéADAom 

te *out cum Aon^ig ó Cnoc aii T)AttÁin. 
t)í cóca uippt *oe cogA ah éA'OAig 

CÁipín lace x\'p ptbínií) bÁn', 
A^up "o'pÁ^ pí a mÁicpín bpónAó cpáfóce 

A5 peitc nA tfoeóp a^ 50 b[\i£. í7 

iofSAX-ó pléibe igtíf i'S^llAó ctéibe 

A|\ -An ^ic ^fv é^sATMp, A'f mitteán c[uijj , ó 

ttl^p 'p iomó^ Cfié^cúifi D'p^s fé ^5 sé^p-got, 
A5 pte^vó 'p ^5 éA^c^oin 54Ó nrai"oin LuAin. 

tlí *0l0gt3Ált eÓtAlf T)0 CUIfA T>'Á T)Cf\eÓ1fV i*yo 

Acc iní-^t) móptM j\*n ^CxMftein tlu^t), 
'Sé cpíocnugAT) ^n AttfuSin <^uf\ tMiéeat) tnófUn 
'O'fcág áí)b^fv -oót^if ^5 AtMó-cuAin. 

This tragic affair at Annaghclown, in the Co. Galway, happened ir? 
1828. Thirty-one people went on board an old boat, with some sheep 
and other things, to go to the fair of Galway. When a couple of 
miles from Galway, one of the sheep put its foot through the side oí 
the boat. One of the men placed his overcoat on the hole to stop 
it, and put his foot too heavily upon it, for he drove out the plank. 
The water rushed in, and, though they were quite close to land, nine- 
teen persons were drowned. SeÁ$An Ó Cof5Aif, or Cosgrave, was 
the hero of this tragedy. He saved two women, and was going out 
again to rescue his sweetheart, when two women clung to him and 
he was drowned. See the graphic account of an eye«witness in the 
notes, p. viii., to Raftery's poems. 

puAift ÚnA ní phAiftceAttAig ay\ u-Arh}i<\n fo ó fedn-mn40i 1 
•OC15 iia mbocc 1 ngAiltnri uÁ ftoinnu 00 btuvó^nuAib <\noip ^nn. 
CÁ cuniA eite aji curo "oe x>o ftéifi mati *oo CuAta f «f e é. ^5 f o na 
ftAmiA t)Ac bpuit An ^té^f céVonA op\\&: 

1 bjiife<\-ó ^n bÁ-o off a if fS^p iia "OAOine 
1f x>'imúi5 iia c^oi|U$ AtnAC 'f A ' r n ^™ ; 
Có^a-ó Ab^ite iat) 5U|t -oe^iinAX) fíne<<vó 
X>\ éAn-fe-Ajt x>é^3 Atin tf ocuaji mnÁ. 

* A rhicit fhic ÓAÚAit, bd uú ^n éjiAob cóijn^' 
Ay buAc^ittíb múincí -ÓÁ ftAib 'f A ^f^°5 A t 
x\cu cvi|tim-fe mo be^nnócu te^c $0 jiío^acu n& ^tóijte 
te beiú cjieófiutgce 1 n-éotap -ouiu $0 ptaiúeAf T)é. iS <\ [ack Uí 6or5atf*, mo 01115 cca-o ptÁn teAc ! 
bá CÚ aii niAC bA bpcA^A xToit btwn AtttAm, 
gujl VÁ5 cú x>o niAtcftín ctnn IA5 bjieóice, 
A5 piteAÚ nA n-oeó|n\í 50 x>céix) pí 'f-d' 5C1LI ; 
Iiacca coipinéA5 An ]>ad x>o piubAt cú 
Ó túnxnnn 50 x)cí béAL-cjtÁ^', 
'S 5U|\ filx)0 tnÁCAijt, x)Á mbÁn')cí céAX)-peAfi, 
go x^ciúbftcÁ Aii s\vay leAc a bAite ptÁn. 

4 rhÁijte tlí UuAX)Átn, a CAttín péACAt^ 
<\n b|tottAi5 5té-5it a bí pAn Áiu, 

tlUAtft X)0 fít CU X)0 tÁmAÍ 'fÓAnAÓ 

50 11U5 ua mnÁ otiu 1 bpup tp ÚAtt; 

t)í turkey-red uiftju x)o U05A An éAXMij, 

CAipín lace -] fnbín bÁn, 

*0'imci5 Aft mAix>in 50 moc T)ia CéAX)AOin 

^5 x>ut Att Ati AonAc 50 Cnoc An *OAttÁin. ^5 po ^tAnn nAc bfUA|iAp-fA cort aji btc. 1p xióca suftAb é peo 
Ati ceAnn a ttAtbtriAC Ut ptoitin A5 cA5Ai|icx!Ó Accní hé "Sec^Án Ua 
Uuix)eAcÁin" acc " Com Ua ^6^115^1^," cu^c^ft Aft peAji An bÁtx) ip 
tiA tínctb peo : 

Com Uí -peA|t5Att, x)íomAX> T)é x>uic 

1p iomx)A cAttín ppétjieAmAitcui|t cú* cum bÁip 

te x)o peAn-bÁo bí tobcA ptéAp^uigce 

^5 "° u ^ 5° ti^ettAc 50 Cnoc An T)AttÁtn. t§ 

cAisrnmu <\n póu<Mne teis ah tnsse- 
GeAtA. 

AU pÓCAIRe:— 

A óomrvv\i*oi*ó TMUf a\\ ca\z mé mo f\v\ogv\t tec\c, 

T)v\n m'jMfi nn', *oo f^oit mé beic cne.\fCv\, 
gun b 7 iom*ó^ f in oifjce *oo caíc mé te^c f ínce 

'S mé Cv\icce a\\ mo Cv\ob coif c\ri bAllA* 
xNn córfw\inte tu\ níogv\cCv\ níon fs^n mife nu\m te^é 

5»n *óóig ctí mo 5|m.k\5 &'f mo tiu\U\, 
1n f<Ati oi*óce X)\a tiAoine tc\ AOtiAMg Cittcj iorc^ 

1 Sui*óe-finn ^5 ce,\c pv\*ofvM5 lilic Cv\prvCAig. 

Se^ccrii^in 50 pniAcLAc 1 bpev\ntVv\ro 'f 1 bpiv\nCv\ib 

1 *ocig ÚomÁif ttlic ptoinn a\\ mo tev\bv\i*ó, 
T)o mo gtéx\f 5^\c aoii oi*óce 'f a\\ mAi*om Ajtífj 

— Y\Á\\ Uvscmt) T)u\ coi*óce mo Cv\ru\iT) ! 
5eAtUMii.c\in 50 fífeAnn^c *oo beij\im T)o CniofC 

50 n*ouitcóc<M*ó mé *o'ót uif5e-bev.\úv\, 
'S 50 bfutl f iof v\5 ah fx\ogv\t hac te *oúit Avm & bím. 

Acc te Sfuvó *oo n*\ TMomib bíof 'nA Atce. 

1f *oe^f <c\n jui*o bótc\cc, fév\n mc\ic Agtif 5c\bx\tcc\f 

CnutcneAóc -Aguf eóptu\ te 5ev\f\pA*ó, 
ÍTIin mf An gcópn c\, '^uf ceme, ctútnóna, 

Aguf T)íT)ionn -o'fe^n bócuMf ^'f be^tcMg. 
téine '^uf cóca ^5 x\n ^ifftonn T)\& T)órrmAi5, 

11acc\ '^tif bfó^A fv\n bfÁipiun, 
A'f 50 fv\oitim-fe, a\\ n*oóig, guf fe<\fn fm $0 móp 

t1*\ beic '5 imce^cc 'f c\£ ót uifse-be^ca. 20 

|f uom-f\\ £15 A m!ntu£<vó m^fv ó<m£ mé tno f^og<\t 
te*\c 

ó lxAine«vó &r\ óíoó "oiom 'mote-Anb, 

3 ll P ^péig mé mo *óAoine, mo *ó>Áirri, A'p mo gAotcA, 

'S ní pé-AnpAtnn tú ^p óorhAipte nA heAglAip. 1 . 

ííopcóp 'f *oo rílAOtn fwogAtCA 'p -A|\ poct\ui£eAt) -ApiAin 
ojtc, 
Agttp caiC é 5^n f^tc -Ag mnÁib teAmÍA 

111 ,\ pitte^nn ctt Af\íp ^p *oo pupp-A beic ppíonc^i 

llí ciuóp^ró piAT) bf\Aon *outc «aja m.Arom. *\n c-uts^e-be^c^:— 

ttlai pe-at) ! ip pvo-A mé a$ étpce^cc te^c ^5 pseiteAg- 
a*ó bpé-Ag tiom, 

A\$up c^icpit) mé pétn tAbAtfvc pe^pc^, 

A'p sup b'iomt)A pin nAésAp ^5 lAppAit) n-A T)éit\ce 

'S gAn Uiac Ai^e te m'éiUugAt) -acc a wAttec. 

An cé ópuinnige^p n^ céAT>dA te Cf\UAt)CAin 'p *oic- 
céttte 

A'p nAó bptiuóp^ró -a bé-At, ^jup cApc -Aip, 
Umcjwró orópe n^ •óéig xxgup pe^fv-cpoit>e h,ac 
ngéittpró 
5-an beic '5 ót coip ^n ótaróe nó &n bAttA. ii 

tk\ó comtiuvoAf féim mé dp com-ópuinmugAt) 'f 4f 
aohac 

&S &x\ cé f uit)pe<vó 50 féánmAp fiof ,rn ' <*ice. 
tlí't *ouic-fe x\cc T)ic-óéitte beic x\noip 00 mo fé^n^vó 

xVf ní ópeiopit) *oo fgéAt aóc pe^p meACCA. 
tucc c-apdóc' a'p fé^md'f mé *oo *óé<\npAT) *\ pei*uceAó 

-Agup zA piop 45 na cé<\T)CAib ó\\\ peo, ceanA, 
'fígo mbím-pe <\$ nv\ í( tAT)iep," <A5P<\Sc\ipc, V ^S ctéipe. 

'S ^5 trúigipcip pe téigeAnn a§up lai*oion. 
av pócAine — 
ITIdipeAt) ! T)oóAf Agtlf sp^m opc ip cú t^bp^p neAril- 
n^jfeAó 

A'p ní ciub|r<\inn-pe cÁtt teoc com m£ic opc, 
X)o caic mé mo t>Áz<± t)Á oit)óe 'p t)Á LÁ teac, 

^gup níof g*\b T)0 cÁp 50 pó-m^ic ■áam, 
T)o *óóig cú ctip m'év\T)Ain -A^up bipp<\ mo rhéap-d 

'S *\p 11A céAT)*\ib ní pé^OAim 4 teA^n, 
tlí't *\on peA|\ p*\n p^og*\t po ótnmteóCAt) fó-gé^p teAC 

tl.AÓ é *\ "ÓUAtSUf feAn-é^T)Aó 'p *OpOC-teAbA. 
Ati c-uis^e be^c^:— 
t)puit 5AbA-T)ub nó ce>AfT)uit)e nx\c nT)é<\npat) *oíom 
pÁipci*óe ? 

1f mé btMC^itt -An biipe inp 54Ó be-At^ó, 
tlí't 5fé^\pui*óe nS ciittiúp *oi OC115 <\pi<Am picat) 

Uaó mbeAnnuige^vó m p^n cppÁiT) X)A\r\ x\f mAi*oin. 
Hí't be&n 05 vá bpeAgAcc itac n*oé.Anp*vó tiom g-Átpe. 

<\n Cf Át *oo te^\5f Ait)e -Ap x\n gcLÁf mé 'íia n-Aice, 
'S 50 mbím x\s ^n bpip^, A5 p^5^\ipc, 'p^S bp^icpib 

A'f níop óáin fum mé acc pe*\p meACCA. átí póCAttie:— 

f?UAtp llAiprept psjuobcA i teADAp m\ TMOmiAóG' 

l,uúc póice 50 mbfonn cú t>' á meAttAt), 
5^ti tóp-gníom "oo -óéAtiAm nó pÁpAt) m pAn pAO§At ^o 

50 "OCUICpit) piAT) T)AOr\ 1t1 |VV1 bp3ACAÚ. 

1 psonnpA tió 1 tiDío^A mÁ óAtttceAp peAp óoióóe 

T)e GÁ|\j\ a beic comru\iT)ev\ó teAC-pA, 
"Oetp beACA tu\ iiAon'i tinn ^up CAinc í, "ouoAipc Ct\íopc 

50 cintice uaó bpAigpiú pé iia ptAicip. 

Raftery made this song when he was lying sick at Seefin in the 
house cf pÁ-ojuMg tllAc CAjijttA or Carr. He had apparently got 
drunk and burned his hand so that he could not play on his fiddle. 
He was not by any means a drunkard, but he says himself, that, 
like most men of his time, he sometimes took too much, not out of 
liking for the drink itseif, but f jr the company. 

CÁ 'f lOp A3 Atl pAOJAt 

n^c te "otnt Ann a bím, 
Accte 5{u\-ó -oo nA -oAotnib 
bíop tiA Aice. 

This song is very well known. n ah pr$e^t)ótn. 

[Raftery lovcd a gojd tradesman. He is said to have made this 
song in praise of a weaver in or near Loughrea. There were in 
Rafterv's time about forty weavers in Lougbrea, all kept in full 
employment. I doubt if therc is morc than one in it at present. 
The people bave ceased to make their own clothes, whiefa were 
honest, warm and durable, and now buy the cast-oií clothes of the 
great English cities at fairs and markets, as being more genteel. 
Gentility and shoddiness walk hand in liand in many places in 
Ireland. J 

tT)ot<\tm 50 -oeó c\n CfU\nn *\"S&\\\ 'p <\n peót 

'S <\n cptinn 00 Deip leigeAn *oo'n ctipp^, 
An c-úgdtm a'p M TP Ó1 Y An tÁm-cLáp 1 ^eóip, 

An 5<\numiM n<\ " punnepp " 'p &n cúpiu\. 
Cá *\n uipttp te figvMt, s scion <\'p a scÁit, 

'S Ati pic;evVOói|\, t!1v\c tíluipe *o\\ cúmtu\c; 
'Sé Cuip-pe-At) bju\c l)p,N§x\t) v\]\ pe^uvb 'p *\p riináib, 

Inp 5v\ó bev\U\ó 'tu\ sccotvVó 'p f n& tvovhpeAóc. 

tli't bpumniot x>Á bpeÁgca &\\ ó\\u\ntvug nó b<\ipe, 

Ap c\ Cv\pv\tt, tu\c bpoitlpecvú "óí, píiici, 
pittín bpe*\§ S\\v, *\'p ^ bettc twoi n-A tv\p, 

tlibinvó, puppc\i"ó, v\'p 5tiUv\. 
& pAllAing bpeÁg cU\ic 'p a\ mbíonn v\p v\ bp-Ág^fO, 

'Sé'n peót "oo beip pÁpgvVó v\\ gtútUib, 
'S v\n pe-Ap c<\p étp báip tk\ -óe^pugvVó <\p v\n sctÁp, 

gnp "oeipvoe é pgiopcA x)á cún$nv\m.^" 

* Note — con^tiAm. v\nu\c Af <\ Iaj\ vo ci£e,\p 5<\c Aip^e, 

v\n c.vppec, An pturo, <\'p aii púp*\, 
v\n niupLm 'p áti S^V> T eo ^ tomge 'gup bÁm, 

'S 50 nstéafwnn pé u^iple na ctnse. 
An céimb|iic 'p «mi U\un, cencep cpoip b,\j\ 

'S tu\ píoDAit) gnix') 1v<\bic *Vp 5ún<\, 
v\n ce<\pAnuv|\ txdn 'p aii betbec ip pe^pp 

T)<\\\ caic |\uiii i^|aLa\ ná t>iúc*m 5péc\p^iú a\\ pcól nui|\ iiT)éAnpcVó pé ^óc bpó^, 
Duó mun te mrMib ó$c\ beic 1 ntDÁtt teip, 

tló c\\ittiúj\ ^p bójvo Y x\ pipiúp 1 SCÓIfA 
ttlup nge-Appp-cVó pé <c\cc cócc\ nó Cc\bc\. 

ílí CÁmpevVO *\on cpópc, ní't b^inc .c\5*\m *oó, 
vVcc fé'n pige-ADóip pÁp^ig &rl jmo§c\óc, 

t)u"ó niv.\ic é 1 "ocig «c\n óit, peAf\-óAicce x\n ppóit, 

U-c\ pOIMp A'p póg Ó Cj\Í0pC xM|>. tlí't pite nÁ\)S\\X) tVn cSionnAinn 50 cfUMg, 

I1x\c tei^pit) mé x\n pe.Ancup púCA, 
'S mu|A bpmt pé p^to x\fvo ó bUAit mé x\nn Lárh, 

6iteóÓAM*ó mé beAgÁnín cún^nxMti. 
tlí't cvsAtn te \\Ái) a\\ -p^*o m f\c\n gcip, 

Aóc Am bftiAn^c nÁ\\ cpotAig pé piuncAÓ ; 
Apíp 50 tÁ 'n Mip éorii pvo 'p m^\if\pe*\p cUnn ÁtxAmi 

ílí riiolp-AO Aon pe-c\]\ Ap 4 t>úitce. 25 

111 a é-AftfiAins fé fiAfi bí fe^f a\\ -An ftiab 

T)o tógp^T) 50 f^iopta mo p-Áifc-fe, 
T)e ftiocc Ctoinne tTliL^ ó £o|\.\c a 1 Cfóogdit, 

1Ká|\ eicig fe^f\ fiárii fAoi c^pc^. 
"Deifvim *oó 'n óf aob 'f 50 rftÁtfii'ó fé í, 

'S 50 bfeici'ó Did fonuf A'f át) 4if\, 
'S 50 T>eiífnn, a Suibne, ci HeAócúife bui*óe,Ac *oíoc, 

Aguf ótp^it) mf 5AÓ bAite *oo ftÁince, 26 

b&ihfeis aii csteó'ótáin ttiom. 

I This is one of Kaftcry's raost humorons poems, but it had a very 
slender foundation in fact The wedding was remarkable, not for 
its richness, but for its poverty, and therc were only two or three 
bacachswho got drunk and quarrelled. There is asomething in this 
piece which distinguishes it from most of his other versification. 
The lines are shorter, more compact, and more condenned than in 
his other pieces. The account of the bacachs battle is very 
droM, and is even droller in other versions than in this, but not so 
suued for p »lite ears. ] 

£é^f ca bí a\\ avi Sle&'ótÁn móp 

A^up T>eip 50 leój\ gup rhAip fé feAóctfiAin. 
f< 5ume<\" lunneAi) puáf T)o'n ceót, 

C1115 punca Af cpóin "oo puMp An fAgApc. 

1f Ann *oo fgapA'ó f úg ua ti-eópna, 
" Ate " a\ pópcep Ay uifge-be-ACA, 

UeAítlAlf ÍIA flÓg bA fAttlAlt T)Ó 

An cf Át bíT>íp 45 ól ó oi'óó' 50 m<MT)in. 

1f Ann T)'feicpeÁ An mÁg-ftUAg móp, 

pp 50 teóp, ^f 05-mnA -oe^fvA. 
1f fe^p 5A11 cpoi-óe iiaó teAnfvAt) *oóib, 

X)& geAtt te " fíiovv '' ia*o *out cpe 'n mbAite. 

t)í bM"ó 'gup T>eoó T>o'n mt)eA5 'f T)o'n tílóp, 
'S £An ^tAo-óAé ni cóip a\\ cóc<M§ib bpeAC-A. 

Aóc tuóc cnocAig Áfo^, bonnecf, bé^bepp, 
Cenconf 'céimbpic, A'f ^únAit) ge^ta, 27 

1p lom-óA CAitín b^fipArhAtt ppéipeAriiAit, 
T)o bí Ann ^té^pcA 1 scló'ó 'p 1 bpÁipuln. 

*OÁ mberc a cteAiiinAp péigce 50 mbu-ó "oe^p av\ p^éAt 
X>o beit Ag córiifUí) téi Af\ óotba teabtan. 

6<voAig ctÁip, A'p boifvo T)Á j\éif\ pm, 
1 nt)iAig a óéite bí piA*o te^t^. 

H1U\pA ^e^tA A^Up ptdCAlt) péACAip, 

Agup pge-AntiA ^é^p^ te *out 45 seapt^t). 

Df\i05úin -A'p ceme op coinne a óéite, 

A'p tllAÍpe A-Cém 45 c^pA"ó An be^pA. 
'OeLp A'pcliinA, cu|\|\een, c^époc, 

A^up mópÁn 5|\éiq\e bÁnd A'p bpe^cA. 

Scaóc póipc peótd cusaó aj\ bójvo Ann, 
gtéApcA cóipigceop córhAip -an cp^Aipc. 

ttluic-peóit, mdif\c-peóit, c<\oif\-peóit jvópcA, 
Uu{\c<\ig 5éAt)x\ puitéix) A'p ce^pcA. 

p^cpAi "ó 11 ip^e Af\ ptÁCAib gtéApc^, 

Cá 'uit An c-éAn tiAó bpeicpit>e Ann, te^jt^, 

tonoub, peAOóg, CfieÁbAfi, céif\pe<\ó, 
CpocAó, n-Ao-pgAó, &'r pétpe t<\c<\tn. 

1 H-Aimpip cóipif\ pui"óe te óéite, 

lAps pÁgdit stédpcú t)Ap noóig, níop rhAipg, 
b|\e^Q A'p bpAOÁn, cpoips má'p péiDip, 

t))Aéoen jué agup cnúoÁn TíCAfv^.. 28 

nofivUiofvo bío-ó A\y tOfAó méife, 

An LAngj ah bpéAtn, <\n pLÁp 'f Ati bátLÁó. 

Cv\tk>5, fonnAó, fs<voÁin ú|u\. 

<Vf béi-o mé ^s fúit te tuip A'f mAngAóú 

tlf t An bópT) f ácac gtéAfc^ i n'oiAi'ó ah rhéiT) fin, 
go bpÁgmAoit) s<\c Aon nií> 1 -ocp^ig 'p 1 scUvoaó. 

pupcán, gtiomAó, oipcfutie, péactAit), 

A'p m*\f f UAif fí s^c *\on ná pÁgAn!) &n cáfcoif . 

tTluAf ^gup pióe te b-Aif a óéite, 

f etn 4$uf cé^-o a' f iap 'f a' pfeAfOAt. 

-Acc motdit) ^\n cp^ob te btÁc m\ fgéirhe, 
'S í gtédf x\n méA*o ú*o, tfl<\fy topcuf. 

CÁc^it) pópc^ cug^-ó -Af bófvo >Ann, 

-Apin bpeág 5<\bAt^ó, f ion x\'p 4< CfiACtinsf," 

.Acc -dn c-Át> 50 púib x\f x\n píf -oo pópjró, 

tYL\p if o\\\\á v&\\ n*oói5 *oo geobpÁ <\n bfubúó. 

t)í " JAf n 'p s^ó U\im, te ^ncoji tÁn, 

tTUp ip f e<\p é ^pmm "oo cte*\cc An f Aifpm^e, 

pmnnpe 'p bp^nTMig ^'p gtAini-óe Af bófvo, 
1p iomt)A pcpóinpe *o'peicpe,<\ ann te^gcú. 

Uum <\'p <( c<\m\fiy " 1 ^cAnnAib a' téimmg, 
50 teóp múÁ gté^pcA <\'p "néguf " ^c^, 

tttunA 5cu^t<\p bféAg, te b-éifnge ^n t<\e, 
P'feicpe^céAT) n^c bpéa-op^t) peAfAtn, 2 9 

t)oifvo x>'á 5Cf\Ap<vó, ce^ó vS n éróctugA'ó, 

1f tonró^ " fé^c " T)o bí te bAtU\, 
ÚofAig TMrhfA, féiT) n^ ceótca, 

'S n^f f ó-bneÁg *mi fpónc t>o beit 'tu n-Aice. 

An An ngfe^nn ^n f at> ní tiubAffÁ ceó, 
5un ^jVOxMg an c-ót 1 fcuAic nA mbACAó, 

T)u\bAt com nÁ ctAiT)e 50 t)ócAn tTlóp, 
Uac scttnnfe^ gteó .45 uf núfSA'ó bACA. 

tli't pott nÁ cnó nÁ bocÁn bó, 

tl^c sctuinnfeÁ $teó Atm a\\ ftubAt te b*\tu\, 
^cc (( pAVá\x) the Song " A'f ITlACAnn món 

T)o btMit 50 teóp A'f *oo mitt an bAite. 

T)ubAtnc An fedf tiom bí f^n lACAtfv, 

gun b'é xvn pAiTnntn pÁinceAó bí ac; nA bACAig, 

éifige fUAf 5A11 r 51C nÁ fP 4 P 

CuAittróe fAgAil, A^uf corugAó Ag cjne-ATXA'ó. 

CfácnónA An U\e pin *o , fe>cfeÁ 1 n-éinf&Aót 

5^CA ^téAfCA nAOl^CéAO t)ACAÓ, 

Af AmAin-mAC-<5ceAffnA, Af UmAtt-Ut-tTlÁitte, 

Af Ux\CCAf X\pT) A'f -Af COUAmApA. 
tlC1f f,A01 féAtA ÓUA1T) fAtl '• mAit/' 

A$uf fiubAt f t éine 1 n-mrceAóc feAccmAin', 
t)e^rhAn bACAó féice<\mAit *o'x\ scuAtAró fgéAt Atn> 
tlÁn $U\c a gtéAf A , f ^\ éutaró 5Aip§e, 3° 

Cle\t luoi ocpoigte, T)ípe.\ó, tÁroip, 
pAinne 'ha bÁpp v\'p bioji 'ha feAjwrh, 

Coi|\ín eiptf, pqu\pA a'p nn\U\, 

t)úct a cÁipne, 'p beitc rin\ic te*\tc\J|i. 

CjUAÍtfíAT) ÓUgAinHI Af 5AÓ álf\T), 

Ó l)|\01ÓeAO ACA 'f xMIIAjAÓ §Alliltflj 

A|\ bóiquó <\cc\p£|-u\c -o'peicpeÁA Lán, 

A^up Aiui.Ap te pÁnAt), CAob Stéib t)Aicce, 

Ó3Aiin\n ctcMTóe ná p^t ó Ctoc n<s Pv\ipce, 
1 i1v\ó fk&\X> a\\ tÁp T)o'n Cec\p a' cSeagAit, 

Cjuiac ná pcÁCA, ná teAt-cAOib beApnAnn, 
Tlc\c bpeicpe*\ ,Ann pÁipce, be<\n, nó bx\CAC. 

Socjuiig piA*o cc\mpA op coinne 4 céite, 
A'p puc\i|\ piAT) f\éit) te *oul cum caca, 

Cac n^\ bpunc\nn *oo b'pup<\^\ pémzeAC, 
Y\Á a ^cup ó céite ,c\píp 50 mAiom. 

Gí " picchepp," u cecctep," pACAit), A'p mÁtAit) 
1 mbé^t nA pfn\i*oe -o'peicpeÁ i*vo CAicce, 

Oí ptnt a\\ pmuic a'p 4 n*\tAi*óe 5e-A|\pc<A, 
A'p -a cuAitte 1 n-Áijvoe 1 LÁim 5AC bAOAig. 

1p -Annpin tdo cu;c4t) x\n " bx\ccte " cpm\it), 
X)í cLoigne ctuAp^ a'p 5juic\5 T)'á pcpeAóAitc, 

CpÁc cpumnig Ár\ ptUAg -Agup fe^p pi,A*o pux\p, 
t)a óonc^bAipc ópuAit) x\ beic 'n^ n-,Aice. 3i 

tTM^n^p tTlóp cpÁt bí pé beó, 

toipS UeAtriAip iu pló.c; put pé<vo*vú a le^gAn, 
X)Á mbeic pé ^nnpúT) te cúp <sn $teó, 

Cé^o pe<5p T)'á pópc ni péo'Op.A'ó pe^pAtri. 

6<*pcuit cpé^n na pS'^c mbpeAC, 

T)o pinne ón úpeóó i n<Mce <sn cudin, 

p<5nn<* £inn 'p & ^cptunniugó'ó a\\ pAO, 
tlí cu'ppeót) n<\ bacóig 1 nTju\tg <\ gcúit. 

ConLáoc, -Ápoón, ^inte, <\'p íl^oipe 

tóspáó cíop i n-<Mtnpip s^ip^e, 
golt m<\c fllópna, ^n *Oeóps ttlóp, 

A$up Uailc mác Upeóin tjo beic 'íia n-Aice. 

Sspiop tiA UpAOi "oeic mbti<yón<\ 'p mí, 
Sút) é ^n " piege " te'p cuic n<\ pe<*p<s 

Acc a pti5<vó ^piAm 'p a mbé^ppAp coi*óce, 
tlí pé^vopat) pspíob 4p gníom ná mbACv\c. 

Cnoc-An-Áip, t>A rhóp é ^ cáit, 

UÁ piop ^5 a LÁn 50 n'oe^pnA'ó ann JS^ipse, 
Acc an cé bí <\nnpúo &? & ciinig ptán, 

tliop bpiú teip cpÁccAt) Ap Caú Ctu<Mn U^ipb. 

ttlíte '^up pice t>í &nn, á\\ tÁp, 

lán iu páipce, bpútgce, toicce, 
Otpe<vo eite &c& trmccd &\ b<Sit)ce, 

X>o pic te pÁnAt) ^p Cút-A'-óoipce. 3« 

Le ll-£lj\$^ &JV&W&J lá Al* 1UV tfti(UÓ 9 

A5 ceApnugAt) a scáir &p a ntrttóioU bAip, 

A'p gAII f^A^ ; U> pá£&ll T)'iomóÓ|UYO WAlteC 

Ca£ *oo cusaí) 1 5C{\íoó p^Jtj 

"O'pÁS án átc xNf\ tieagÁn oacaó, 
<\óc mipe ce^p ^$up imme ^n t)Án, 

t)^ í mo piig — t>o beic gan tuvoaiú. 

tlí m^p piio cpíoónuigeat) bAinpeip Gógain, 

tlít LÁ 50 T)eó n4p cóiu í rhoUvó, 
<\cc zs\\ éip pléAf\ÁCA An cSteAt)cáin tilóip, 

teis pi<vo Uaifceju <\n póec 5411 T)eóiA & óo*ot<\t), 33 soAtictis (nó CAistrmic) íia s^eiCe. 

CfiÁt, f^oi túgn^f, b^ *óAm-f & tánt^, 

&\\ bojro Ác-cinn 'f é 50 móp 45 bxiifceúc, 

*Órvui*o mé ^n teAt-c^ob ^guf ní -gAn -Át)t)Af, 

50 bpÁg'Ainn ct-Aiúe nó com *oo *óéAnp«vó fgát "0^*^ 

tlí puain mé Ann, 1 te^c-tAoib &r\ be<&ntiAri, 
Acc fe^n-fgeAó ó^icce, cn^itce, ófuÁiDce, 
An tAoib ^n ct4i*óe, 'f a h-x*xgAi*ó te pánAfj,. 
T)rvui*o mé púiti J f X)A ptiuó ^n ^ic *OxMn. 

t)í An f e^f cdinn 50 xn^n, 45 ce^cc ^f 5^0 cein*OA, 
Anoin Y ^m^n, 'p xMiu^f te f >ÁnA*ó, 
.A fArhAit ní péA*op^inn tdb-Aiuc *ouic, táitueAC, 
Aóc noitteán tán beit Ag cni<\tnug<vó uáibe. 50 f e^f^Aó, ff Aoctfián , fcoinme4rhAit, uás^ó, 
tTlún beit f Aige^*o a\\ tuAf, nó x*\gdi*ó &\\ \\á\*a, 
t)í >An CAfs^inc &5 ce^cc 'f na cíontA bÁi*óce, 
'S nÁ\\ mife au *oíot cnudige 'f mé 1 gcnuAr 50 
cuÁi*óce. "U^if *\'f ceACf ArhvA bí fé 45 b^ifce^c 
'S ní udib bnaon n<\c 5cuinpe-<Yó rn Aot <\n c<\uca, 
tlí't muite^nn 'r&n scúige ptúin nó uáibe 
tlaó 5cuifpeA*ó fé a\\ f rnb^t 1 IÁ\\ n-A mbánca. 34 

tlmne mé f m<\otnce, nít) n-ájt nÁip t)Am, 

tk\t\ t>f.v\T) é mo f-AOgat, 'f 50 mbut) geAfip mo óÁitvoe, 

50 T)ciucf<\í> <\n -oíte, A'f beic *o<\oine báfócé, 

'S 50 mbv\ otc au ob<\in bí a nT)u\i§ mo LÁime. 

Do'iC ag T)éAn^\m pe-ACAfó t)<\m ó bí mé im' px\ipce. 
A5 ttuvó mionn<\-mór\ 'f Ag seAftuvó n<\ ngt^fd, 
Dut cum Aippinn ní lApfipdtnn q\Ácc x\if, 
11ó paoipT)ín t1ooU\<5 T)'fÁg<\it, nó Cáfsa. 

Y\a T)eic n-Aicne "oo bpife<\t) ní jnínn x\on c^f *oé, 
]-\\oi bpif mo córru\nt\\, <\n noóig gnmn gáipe, 
5^c imirvc, 5<\c ót, x\'f 5AÓ ^on pléx\pác<\, 
X)Á t)Cá\5<\t) cjvAf na 0|\m, bíot) mo tÁm -dnn. 

T)Á fMioe ^n c-Am C15 x\n ciifroe, 
50 mbéfó mo u fummonp " Ann fSfíobcA c<\fp<\in;;ce, 
O mé 1 n-ex\fn<\ 'f ^n c-inneAó 5^11 f<\g<\it ^vp, 
Aguf 4< cr\ix\t " mo cúife <\n f iub<\t x\m<\ru\c. 

t)eic a^ out f\\n x\ic tu\c mbíonn <\on pÁttce -c\nn, 
Txoirh f,<\it)bir* c<\f boóc ^\cc féif 6 scáiteaóc, 
An c-otc ; f ^n rru\ic ó bi cú 10' pÁifce, 
Síof te tétgexvó &p c'é<vo<\n cáprÍÁirlgée. 

Af x\tcfige fmuAinigeóf tn<\f fo 50 cru\ibcex\ó, 

" A T)ia c-Á cuAf x\'f ^níof tUA 5fx\f<\, 

'' ÍÁ15 fot^f Af ge^\tAig x\'f p<\f ^\n f\\f<\ó, 

:< A fciú|\x\ige^\f An rhuijA 'f 00 ctnn sjmaii 1 n-4\i|voe. 35 

" Úus con<\*ó a\\ cjiAinn ^gur ton^A ó bicxvó, 
:Í ÚU5 v\a ti-1ffv<\etici§ ó cof^ib & nÁrh&v, 
rt Úus Onoc Y Bti^f 50 5^i|\T)ín pÁffCAif, 
*' 'S pinne fíon "oe'ti uif^e te coit *oo ttlÁcAn. 

itJ £éAc Anu^f ^P OiteÁn pÁ*on<M5 

"1TI<\f\ -o'féAó cú &\y <$r\ nj;.<voui , óe xsn cru\nn r\& pÁife, 

u tlinn' cú 5AÓ ni*ó *o ; Á bpuit A^Am fiái*óce, 

" UAbAin mife te-AC Aguf ^n fíot A'ó-AinV 

T)o f\inn mé fmuAincmg<vó ^fíf <\n b*\tt Ain, 
50 bpACxMt) mé f^n mtHobtA f5fiobcA cAff aingce, 
5e^ttút) gtón T)inex\c ó ílíg tia ngfáf^ 
Corh p\*0A A'f beic fcu<\g-óe^\c<\ c^m r\Á\\ bx\og<\t 
•othnn bÁtaó. 

t)u*ó ge^ff x\n fíon gun taj; ^n b^ifce^ó, 

5fiu\n £up tAf ^suf 5A0C 5Uf Ájvouig, 

5u|\ gtu^if mé a\\ fiub.vt <\'f mé múcc<\, bÁmce, 

gun cóff^m^ tné a\\ Se-Ágan A^uf bí pómam fiitce. 

1f iom*ó<\ fm c^fCA uifge T)'f4if5 mé 

Ó mo fsiofcd 50 t)cí mo cÁb&, 

Cnoó mé mo naca fu^f <\n cAinnge, 

A^uf cuin fé mo co*oUvó mé x\n tex\buit) btÁcrhAf . 

tlion bf<vo<\ gun bf^cc^f mo fui"óe a\\\\* mé 
A5 cun mine a\\ ceót, fpónc, a'f fi<\mp<\, 
S x\n 11*0015 te bfóD A'f ceót ^f -Aoib-ne^f 
t)o ó-Aice-Am-Ajt féin te fé*\n ^nomce fin, 36 

Ap n-iompót) t&ftc v&m, IÁ *\p n-A tri^po.6, 
SiottA be.\$ tuvim te ciúriu\p n<\ 1i--Át^\, 
Sút> m<\j\ •outuupc mé a\\ te<\óc i Lácaip 
[11a pgeiée cé<vonA jmoi a |u\ib mé b,áit)-ej. 

,k A feAn-fgevAó-Ám spÁnnA puASpAim spáin opc, 
" tU\ ju\ib v\-coiT)ce pnuxvó n<\ btát opc ! 
" pÁoi fút.fcé Opcaip 50 bpÁ§ cú *oo cÁfm*\t), 
Dox)' bpúgat) 'p -oco' bpipe^vó .45 op*o móp cex\p*oCÁn, l< tT1^\p b'otc x\n Áic *oo ce^cc 1 n*oiit te^\c, 

lí tlÁ *opuiT>im púc Ag ix\pp<\it) pgÁit ^r^) 

" tlí't bpAon T)'^\p bu<\it px\oi T)o c<\m-pcoc gpÁnn-A, 

ií rup ps^oit cú o r tr| ^ e ciúb^p *oo m-dpA." 

sce^c:— 

ftli'p pite cupA zá 45 ix\ppAi*ó p^p^t), 
Cá mipe ^nnpo pórh,<\c, Ap s<\pT>A, 
1p pex\nóip mé zÁ a bp^vo px\n x\ic peo, 
'S n-A c<\fjv\ig níop ^oipe *óx\m te t>o ct4i*óe<\tri Cx\p- 
pAingce. 

11u<\ip bí mipe 05 vá mbeite,<\ 1 n*oáit Uom, 
t)ut) po^p -otnc T)íon ó gaoit Y ó b<\ipce<\ó, 
'Sí x\n gAOt Aniap *oY^5 m'^g^\it) te px\n<\t), 
Ap T)o piopg mé fíop ó frápp 50 p,<\U\ib. 57 

-Ati ue-dócúiue .— 

A fse^úáin rh-Aif eAó, f oót^ó,* btatrhAif , 
SntiAT) '^uf f n^f ofc ó ílig r\A ngf^fCA, 
UbUx, peifu-óe, ptumAit), ^'f btáifci*óe, 
A^uf cuifi T)x\m f tof Aoif *oo váza. 

411 s^e^ó;— 

Ce<yo ^guf míte f oim ^m via ti-xMf ce 
Cúf -AgUf c^otugA-ó m\doif 'f mo 'óáca, 
Cá mé ó foin mV furne f^n x*ic fo. 
'5uf if iom*óA fgé^t a bpécvo^im cfÁcc -Aif. 

Occa\\ *oo ttu-Att ; f nx\ mítce *oo bxúteAt), 

HoAti, a ctAnn, a óéite, 'f a mÁtAif , 

Acc AYftÁ\n guf fSfiob au c-e^fbog cfwÁibte,ac, 

5uf\ rhAi|\ P-ÁftAtón m^c Se^fiA a\\ t-Aoib Cfu^ic 

pÁX)\\A\^. 

1£uA\\AmA\\ cfutug^vó eite 1 n-xvg<M*ó xmi cáif feo 
5u|\ 1 ffut nA ÍTlAOite *oo rhAif p^ft^tón, 
'TIa fex\f-Am fU-Af f^n bpu^f-toc b<M*óce, 
\a\\\ fé beó Am\ te coit na ngf^f a. 

T)|\uim Uuifc aví ua\\\ f in b^inm *oo'n Á\z feo, 
Aguf ní fxMb ^nn -acc coittce a'f f^f^c, 
^oin x*vttcA A'f bfoic a$ éifge i n-áifoe, 
flo suf bu^Mt tiA pp t)ots cum pofctÁif^e. 

* b'feA^ji " tTi4ifi5, foctAig." 3« 

tó5*\TK\f\ feitb 5<\n feAf A mbÁnntA, 
Ctnne<\T)«\]\ ptifw, d'f j\inneA*OA)\ Áfw\if, 
t)ioTu\n fAOi bnó-o A^uf lv\n 'o'AtAp, 
5un fcníoc fiAt) a scú|\f a ó curhAóc & nÁrhAT). 

geAnn^voAn cnoinn, cuim A^uf p\fx\ó, 

&5Uf ótii|\eAT)v\r\ &n níog^cc, x\r\ nT)óig, 1 bpÁinne, 

Ó T)ún T)omnAitt 50 DpoiceAT) Aca, 

Ó Cnoc-boit5 ó cuaic 50 cu<\n Cinn-cfÁite. 

A5 piATjAó An cntuc r f A5 feit^ Af ftéibab, 
t)A rhón a T>uex\nn 1 -oceAnncA a céite, 
tló 5U|\ buAiteAT) f úfA ^n T)f\eAm nÁn nAorhATj, 
Stiocc Cuaca X)é T)c\nAnn Af cín íia ti-éi^ipc. 

tThfe, S^eAóÁn Ac-cinn, tdo connAinc av\ méAT) fin, 
A'f óonnAinc &r\ x>Á ftuAg A5 ceAóc 'nA céite, 
te fAigT)ib caca A^uf Air\m 5éAf\A, 
T)óinceA*ú fuit Agup cAitteAT) nA cócvoca. 

1p iomt)A c<\c 1 n-Áic a céite, 
T)o CU5 aíi tm ftu^g cpé rhóm 'f cné ftéibcib, 
t)'é cfíocnugAT) n<\ cúife x\'p T>eif\eA*ó n<\ f^éAtcA, 
gun ócMtt ha pif t)ot$ T)r\uim Uuinc x\f\ éi^m. 

Stiocc Uuaca T)é T)c\nAnn 5c\n cnoi*óe 5^11 T>Aontic\cc, 
ttí te ^níorh nÁ 5<\if5e T)0 gnvoíf c\on nut), 
'Sé f\'T) *oeif\ SAtCAin CcMfitt A'f T)occúi|\ Céicmn, 
te "oiAbtuigeAóc cteAf uigeAóc A^uf mionnAib bnéi^e. 39 

tluAin ptiAn<voAn cúm&6tA t^ini5 téinpsniop, 
An píot t>o cfUMce^t) ní ciimg T)<Mf ^in, 
tlíon f ^n ptioóc <*n bó ná otAnn a\i ódopuMb, 
Uon<vó x\n cpiAnn^ib nÁ m<upe a\\ &on nu*o. 

Cuince^n píof T>úinn t>o néin m^n téigcex*n, 
5un b'é At} 6éAT> pe^p cniátt "oo'n cín, J^voétup, 
Pfuonnf a níogárhAit T>e'n pion-puit 5aet)e4U\c, 
T)e pón tiA n^níom 'p -oe piot tíhtépiup. 

Du4in tniAtt An ní 50 mbnAicpexVó pé éifie, 
tlíop pmuAincig & cnoit)e 50 n*oé<vnp^it)e fgé^t Ain, 
tló gun te^5^*ó f ao\ -An bpeice^mn^p t>o -óéxMiAm, 
Acc x)eif e-At) n<\ cúipe ^un c^ittexvó é fém teif. 

&cz cu4it) fé beó *oo'n Sp^in <\n éigin, 
tló guf fSfíob fé fíof x\f cúpp^ib GineAim, 
T)ub<Mfc ^ ctann, béat an béat teif , 
go bftngfmif cinn a$up fuit 1 n-éinic. 

'O'ipmngeATMp teó, 1 scuaUcc ^té^e^t, 
/Aguf buáite^voón bnu<\c an cu^n t)mn é^voAin, 
Ú-ann^ms óíw&c & scuit) túnn<* ^é-An^, 
<A£up T)ub^if c nx\c nstácfdt) bníob nÁ &on nut). 

Dubdinc ÍTIac Céacc 50 mbut) rhón <vn é^cóif 
Do teAóc ifceAó A-s^n-piop *o^on pe^n, 
X)o t)Ut n^oi *ocomn m f ah mbeAtAó céx\*on^, 
A'p X)Á T)c^s^t) -áfíf 50 bpmgpi*oíp séitte^t). 46 

O f 4|VOUi$eAT)Af a gcuit) peót, te *oit-óeitte, 
lló 5uj\ pofsUvó lea&pA -O[\A0ióeAóc A'f bpéi^e, 
T)\\poui§ pcoipm v\5Uf pAippsróe cpé^nA, 

"Oo tÍIÚÓ T)0 bÁIC 'p OO l)Ap5 11 A CéADCA. 

<\cc ip bev\$ ,\ca CÁH115 *oe b<\pp An U\e pm, 

Acc *\n mé<vo *oo cu<\i*ó s° SpÁín le pgé^tAib, 

go troeAptiAit) pi<vo pu^p an oiped*o c&vonA, 

S gup btu\ite<V0v\p <\n TMp<\ u^ip bptMc n<\ 1i-éipeAnn. 

Ilíop gtACAT)^p CA1Í1C bt<VO<\p 11Á bpé-A^A, 
Acc ^5 U\p5<vó 'p ^s geAppAt) te UainAib sé<\p<\, 
a\cc pú*o í An rh<\roin a noe<\pn<vó x\n pté<\cc<\ 
5<\c ceannpopc x\g ce<\cc x\'f a bun^t) pém teip. 

Cinn A^up cuipp tm nse^pfAt) 1 n-émpe^óc, 
Agup puit Ag imceAóc 'n^ cuite ptéibe, 
Acc fúT) é A11 c*\c m x\p CAitte^t) n<\ cfiém-pp, 
Aóc x\5 cpíocnu§<vó ná cúipe bí x\n t<\ <\g tTlitéipiup. 

CxMtte^t) ttlAC Cuitt, ÍTIac CéAóc, 'p HIac 5ítéwe, 
te U\nn*\ib c^n^x, sUmia, ^éAp^, 
t)í ceAt) CAomce A5 a *ocpí céite 
TTlAp bí pót)td, th\nbA, 'p éipe. 

S£oitce<\TMp c|\eApn^ 1mp 6itge, 

Acc bí pe^f T)e'n *oíp n^p cdicmg x\n p;$é<\t teip, 

ÚU5 pé n^ mionn<\ró móp^ cpé^n<\ 

ttlun<\ bpuigpexvó x\óe*\pc gobpuigpeAt) vá bpéxVojMt). 4* 

ÚojMig ftAT) peAtt ^5«f éigceAfc, 

T)o fjtige tiv\ ^ce^pc ní cuspxM-úe géitteAt), 

Uíojaca A j f CC115Í ^5 *out cfiíT) d céite, 

gup Ú05 Coritn^c H1ac Aipc LÁrh te ti-éif\inn. 

Cuif\ pé mitípce 1 5-ce.Ann a óéite, 

'S £rí xMnm eite oppd p^ncA OipeAnn, 

tuóc gníom v\'f SAip^e, tuóc túic A$up téimnig, 

TÍÁ\\ cuifA -AfMArh a\\ t^oc aóz ^on pex\f\. 

tn^ji bí gott ttl^c ITIópnA 'p & pifi-tann tíorhta, 

tirh fM^m nÁfi ceip ó gAipge f\í§ce, 

ptdnn ^up Aitte v\a n-Afim géAfiA, 

Agup Con-Án mAOt mattuigce pe^ft mittce n-A pémne. 

C^ifie^tt aY OpgAfi, p^otÁn ^gup C^oitce, 
A$up T)i^f\mui*o Ó T)uibne *oo tógfMt) T)fVAOit)eAccA, 
ponn pe^f pe^p^ A^up ceifc t>o fs^oiteAt), 
Uo&a n^ n5^ip5i"óeAó *oe Ctamn t>A0ipsne. 

Clann ttí "Óiib tM 'nA bp^t a\\ via TMoinib, 
Agup a c^AOipe^ó pém 1 Láirh ^ac caoipig, 
C^if\bf\e cmpgeAt n^ n-^f\m tíorhtA, 
Agup CtAnna "Oóirhfie ^p Ue<\rh<\if\ n^ tlígce. 

1p púm-fM *oo bí*oíp 45 •oéAnArh pi^mp^, 
&■§ imif\c 'p ^5 ót, 5AÓ tó 'f 5c\c oi*óce, 
Cto$A*o,a, P5MÚA, 'p ct.Ait)e-ArhA fMot>dif\, 
Do bíot) púm-f a aj\ bofvo, Agup coij\n Uonc4 42 

v\.s puvóAc A|\ enoc, aj\ rhóm, 'p df ptéibcib, 
A5; |\ic A|\ bpoic 'f a\\ eitcib niAotA, 
v\cc le mipe n<\ ^con guf CAitteAT) m\ cpéin-pif, 
1llv\|\ tu\c 'ocii5ADv\|\ pviArii *oo Í)ia séitteAt). 

Concub^p *oo CÁ11115 1 ^cojióm 'iia 'óéig fin, 
vX^up cu|\Ait) ctifce, iia n^Aipge CfáAnA, 
Ctann Uifnig, cuif AtbA fAoi cíof te h-éi[\inn, 
A$uf ccMtteA-ó An cruúf, a\\ nt)óig, te T)éipT)f\e — 

Uó5-At) fUAf í 1 ^céttt 'f 1 ^cpíonnAcc 
te beic ^5 ^n ft'g m^f céite 'f mar\ óAOtbce-Ac, 
Úfiéi5 fí &n ófóin, & curo óifi A$uf "OAoine, 
Aguf tean fí A\\ "OÁn, Amte, A'f ttaoipe. 

CúcutAin íiA ^cteap, tÁrh bpupce $ac beApuiAn, 

Agup Connpióró'* cAitteAt) teif ^n mbpumneAtt t)tÁc- 

nxMT), 

A óórh-oit)e múince a mbío*ó pnvo cpÁcc -Aif, 
^e^fgAp tTlAC fto*OArót agup ConAtt CeAfn^c. 

Sm 1-cVO ^mmne nx\ scupAró c,Á mé fcvó te^c 
t)íot) Af cu-AncAib as peAp.Arh $Á\\ T)A ; 
Acc ConóúbAf ArhÁm, ó cúp ^n t>áca, 
tlíop n<AorhA*ó T>ume 50 T>cÁini5 pÁ*opu\is. 

* = Cúiioi ITIac T)Ai|te. 
t==feA|i5Uf ITIac HÓ15. 43 

6v\pbAl be.vnnuigce cpiAtt 50 héinmn, 
Ú115 aii cSAcnAtnuinc OeAtmuigce 1 mbéAt 5AÓ Aomne, 
gníot) v\n manb beó, 'p An pe<*n niAttutgce nAomcd, 
'S *oo rhúc ComneAt ha CdnnAise te n-& pméi'oeA'ó. 

T)o cug ojro &'? Aipnionn *oo pAgdnc 'p *oo ctéinedó, 
A$up ptÁnugAT) a n-AtiAm r&n cSACfidtnuinc tlAomcA, 
SeAóc ~$cé<yo noitis *oo cuip pé te céite, 
A$up btiAt)Ain 'p cní piciT) *oo pciúp pé éipe. 

'OpeAtn eite CAinije; 1 ntHAig au p^éit peo, 
toótAnndig, cuin buAfóneAT) xx'p AtnsAn Af\ éinmn, 
Uun^épiup m^p ceAtmponc onnA A5 fvéAbAó, 
An pe^p bA rheApA *otige Agup bé^pA. íluúip CAitteAt) An ceAnnponc 'p -oÁ'n'éAS bí ApvAon 
teip, 

£)í toctAnnAig 1 pÁmn Ag ITlitépiup, 

5ac "oume 'p a PUA15 aj\ "ópeAm Úup^éipiup, 

íló ^up puAiseAT) a nT)eineAt) AtnAó a^ éininn. 

Aóc béinc a "o'pAn A5 pwcAó pgéAtA 
Cuin au bonn 'p An CÚ15 'p An ctuicce m-éinpeAóc, 
A'p te pé bdipc T)éA5, T)o péin m^p téigceAfi, 
An "OAnnA uAin 'p e ^*° ^ ó 5 r uvo éine. 

AlfVO-CÍOp CpUA1"Ó A$Up p51ÚppA1*Ó SédfVA 

*Oo teA^AT) Annpin AntiAp Ap éininn, 
t)udnAit)e mp ^ac ceAó te pAicciop pgéAtA, 
Dó p\ún 5AÓ T)iAp *oo -óut "ha ééite, 44 

T)iiAt$uf eile i *gcedt*uí dti méit) fin, 

Unnfd 'oe'fi ó|\ V>eic a\\ ^aó Aon cig, 

'S ^n pe,\j\ n*\ó n-íocpA*ó é 1 gcednn 5AÓ péite 

t)í au cpfón le bAinc *oé ó ótÁf a édT>din. 

tló gup gU\c t)j\idn t)ó|\oirhe craidige *o'éif\inn 
t)eic d£ toótdnndig pdoi óórhdif -d *odor\cd, 
go n*oeAódit) fé péin 'p Ó Conóubdif 1 n-éinpedóc, 
'S guf\ óuif\ed*Odf\ d scongndrh 1 *oce<dnncd a óéite. 

Pfedp ax\ tlíog^ócd fu df 1 n-éinfeAóc, 
Uu5^*ó pocdt nd p-dif\e 1 mbé^t 5-dó Aonne^c, 
tucc pdipe *oo cedóc A^uf foip *oo fémeA'ó, 
Oróce f éite S&n SeAgdin mf 5^6 ceÁjvod -o'éipmn. 

5tudifed*0x\f\ ó'n tTlúrhAin *oo féif mdf téigcedf, 
ó Cedfvbditt 'f d ftudigce ó ttlóm Oite, 
dnnéi*oig d^uf tofcán-dig cfédnd, 
Aguf Ctdnn Conmdfd df An sCfedCAtdig stégedt. 

ó Súitiobdin dnidf df idftdfv éif e-diin, 
ITlofdndig, bfó^ÁnAig, gdbtA stédfcd, 
ó T)onAbÁin nd bpid*ó, Ó tTledódirv 'p Ó t)é<dfid, 
Ó Sedóndf dig ó'n ngofc, ndf óóif a féAnA-ó. 

Ó múfóA, Ó T)omn, a'? Ó ptoinn te óéite, 
CAtÁndig, CoótÁnAig, d^uf Ctdnn t1í ttléitró (?), 
tTldc CdfCAin ó'n ftidb, pedf pidt gdn don tuc s c, 
t)r\idin Y tTluf\ód*ód opjid nidf "téd'oerijV' 45 
ó £eAf\$Aitt, ó tludifc, ó Ce^ttAig, nÁ fé^ncAf, 

íl^gAttAlg, T)ÚTMlg, A'f ptAltbe-AflCcMg CfvéAn^, 

Ó Conóubcup ^f Stige-dó, An fíor\-f uit g^e'óe^t^c. 
A'f CtAnn *Óonnó<vóA ^níof ó bun v\a Céife. 

WlAfv bí T)oóAfvCAig, t>eif\mg, t>f\c\onÁn,Aig, cVf Céicin-gf 
ÍTl^sui-óif, 'f tTldc THAtgArh^in tó^ tc\rh te b-éif\inn, 
íléitt 'f Ó T)órhnAitt ó bfvu^ó íia fi-éif\ne, 
5^ó fe-Af aca -Ag ce^óc 1 n-xMf\m 'f 1 n-éc\TMó. 

ITl-Af beit fionndó foirh gxvó^f ^f óúf\p\ ftéibe 
t)í toóU\nn<\ig 1 fÁinn a^ CU\mn tílitéfiuf, 
Dí toóU\nnc\i§ 1 fÁinn mc\f\ beit Cc\oipige léútá, 
<&fv m<\iT)in 50 moc, Aoine 4n Céc\fCA. 

[Af\ mxMT)in 50 moó, Aoine au ÓéAfc^], 

í*oif\ &t nc\ sCUát ^uf Cuaii t)mn &voAin ( = é>c\TXc\ifv) f 

t)í t>á rhíte *oéA5, *oeif T)occúif\ Céicing, 

t)e toótannAig te^cA 1 ^coinne & óéite. 

/dn pe^f "oo bí ^nn 'f n^f cuic f^n fté-dóc^, 
( ConnAir\c fé Á\\ *oe bc\pfv x\n tx\e fm, 
Acc t)fic\n 'p a ótAnti, bA rhófv é 4 n-é^sm^if, 
; S 5ur\ 1 mbfvife«<vó Ctu^m CAifvb *oo caittexvó nácpéin- 
firv. 

Cé-dT) btu*óc\n eite 1 nT)ic\ig An f^éit f eo 
5oT)cu5trMc Uíog LcMgedn, munc\f\ cuifvecvó bfvéc\s Aif, 
An be-Ati ó'n tlux\ifvcec\c, T)'fc\5 buAi*ópe<vó Afi $c\et)- 

e^tAib, 
l^up fcAjttiAihj S^cf^n^is ó ttíf ^p éirunn. 46 

1 gce-dnn Ríog Sac|\mi t-áimg UigeAj\m\ í)j\eipne, 
Ttrs pé úó A pocwit AgUf miontu\i*ó C|\é,\iK\ 
go ■ociu&p-A'ó pé pUAf x\ óodjrc pém do éipinn, 
Acc pÁf<A*ó cad<aij\c *oó 1 n-ion<vo aii fséit firr. 

UeACCAifeAcc *o , imcig, x\'f a*óaj\c -05 féi*oe,A*ó, 
guf ctii|\eA*ó te óéite mójván céxvocA, 
UigeAfnA Scfon^bow off a mx\f\ téx\*ox\|\, 
guf có5A*o^\f Ctn^e t-AigeAn 'oe'n féim fin. Ufí óéxvo Annfin, -Aguf ctnf teif éific, 
ttó 50 ftigAt) 1 S-ACfAiiA An pfibnnfA cé,AfCA, 
Aguf tn^fCAin LtiiceAf do ctonncAig nA céx\-oí <\, 
T)o féAn An pápA -f &r\ SACfAiméA*o Haoítica. 

An tÍXAinfíogAin tTUifie, ctnng x\a ngAe-óeAt, 
An rhAigT>eAn rhó*óArhAit, rhAifeAó, béAf-Aó, 
tléx\b fí ctnm, cfomn, x\^uf géASA, 
'S munx\ mbeic í CAitte,AT) cAff nóóA*ó fí pf\ éAtiiAc, Sé^\mx\f *oo cÁinis 1 ;$cfóin 'ha "óéig fin, 
An peAf bA rheAfA *otige A$uf béAfA, 
T)o *ótige Scf AfOfo cti£ f é géitteAt) 
Ag t&AgAn ftAbftA aja rhóin 'f ^p f téibcib, 47 

'S níoji rhedfd &n c-<\c<\in 'ná &r\ m<\c SéAfituf, 
A5 te^s^n f^iiípf^í 50 cr\u<\it) Afi éipinn, 
Acc nuaifi b'^it te *oume 'f te T)ia x\n f5éx\U\, 
C<\itt fé x\ óeann te cionÁin Spéipioc. 

tn^5ui*óif 'f ÍTIac ITlAcgárhAin C05 t^rh te néipmn, 
1 ton*oún T)0 b<\meAt) ^n ce^nn *oe'n péipe, 
Cógan tlu^t) *oo cÁimg 1 n*oi<\ig An f^éit feo, 
ttlAfc^ó feAfArhAit, b^ppArhAit, bé*\fAó. 

túcrh<\f\, cte>dfAó, fús<\c, ^fS^? 

T)o b<\m téirn teac-CAOibe ^f CpomwettiAiif, 

Ó T)foiceA*o ua Suiifie 50 T)ún £éite, 

Ó CAifiott tTlúrh^n 50 cu^n t)mn 6xx*o^in. 

Ó Citt-T)AtuA 50 braidc toc 5t^éme, 

'S x\n qá cúige tTlúrhAn *oo cuf te óéite, 

Acc ^uf te be^n torvo goVoen *oo CAittexVó av\ péAplA 

1 sCon*o<\é Ci^í\pAi*óe 1 n-iAficArv CipeAnn. 

'Sé bif Cóg<\m tltuMt) T)'f^5 bu<\it)|\e<vó Af 5<\et)ev\Uib, 

Ofo ^guf Aiftuonn -Aguf C^gtAif fé^ncAc, 

tTlAf beic tiAtf\ói*o Af\ béAt f u^voAigce tk\ c^fsdipc 0,5 

céxVOc,<\ib, 
t)í CfomAitt 'f a ftu<\igce f<\n fUAig orifA Af éipmn. 

t)A bu^\i*óf\e^*ó An z$Át fin, 1 mbé^t x\n fógrh<\ip, 
1n-CAó-*ór\uim T)u\ tuv\m *oe bdpp au T)órhnAig, 
1f iomt)A mx\c 5aet>it ^F f^5 r e bpón ^ip, 
^n Cf4cc ^n a\\ c^itte^*ó 1 mt)|\ifedt) n^ t)óinne ; 4« 

Cpe nióin-nA-nsAttT)A 'pe^-ó tjtlAlt UlÓC OéAjAtA, 
' s - v 5 ScACA-nA-^eeAnn Ye<vó pinnexvó -a ptéAóc.\p, 

A$ 1lUCA|\ett Pc\pp 'féAt) 'OÍOtAT') 11 A £A(-Óe,\Ul£ 

Ap P51 tliti ^p fw\ot A.\niAó Ati péipe. 

^5 Cittín Ó 5tiAipig bí riA gAltA-Ap péxxpc^ 
t1ó 50 -ocÁims Ati SAippe^tAó, cnoiúe ha péite, 
teis pé teip ^n cSionnAinn a ^cuit) Af\m x\'péATMi§, 
'S sup C05 pé tunnne^ó avi rhAiT)in cé^\T)n^. 

tU bígi-ó pe-Apc-A s<Ati meipne-Aó ^An éipe^cc 
1p Cfieipe te X)\a nÁ te CfiomwettiAnp, 
'S 50 nT)eir\ SAn Se-ágAti 111 p<Ati " tleveUcton " 
An tiAomAt) bti*vóAin ptóeAT) 50 mbeic «An pgóp te 
J^e-óeAtAib. 

lArvrw\im-pe A\y lt)ui|\e mp au iminc ip séipe 
50 n-ionncAig &r\ muitioc 1 mutUó n^ ppétntoc, 
— Sm niAp óuin 1<Uipcer\i píop ,Af\ éinmn, 
é pém 'p ^n pse^óxin 1 bpáipvc te óéite. 

This is Raftery's longest poem, and it had a great vogue all Over 
Connacht. ít is reailv a concise history of Ireland, in vvhich, as is 
fitting to a Gael, there is much more told about the country before 
the time of the Normans than afterwards. 

The poem is divided thus: There are twenty-three quatrains 
about the rain, the bush, and his own suíferings. There are thirty- 
two quatrains placed in the mouth of the bush telling of Ireland 
from the time of the Tuatha De Danann until the coming of St. 
Patrick. There are twenty more quatrains from the coming of 
Patrick to Diarmuid of Leinster, who brought over the Normans, 
and there are twenty-four stanzas from that to the end telling of 
Ireiand under the rule of the English. Many of the stanzas are 
omitted in this version. 49 Ati ctioteíiA rnotitnis. 

A íof\<\ Cfíof c Y a Rí iiA ngjváf^, 
T)o ófucAig c^t^m ne^rh ^guf p<áfft^f, 
T)o *óóif\c x)o óiiix) fotA 1 gcf Ann r\A pxMfe, 
S^b^it f mn ^f An ^CliotefiA ttlofbuf. 

1f iom*ó^\ fA^Afc bexMi-fMgAtc^ 'f bf^c-Aifi 
^5 AgxMf c 'Oé ; n^ h-eAfbui$ 'f au pÁpA, 
Aóc b'éi'oif 50 n-éifcf 1*0 An cé if c<áif e, 
Sitf e<vó a -óeóftA Y a ófoi*óe beic cf^it)ce. 

'Sé tno tu^i|\m 'f if *oubAó Uom cfAcc ,dif , 

gUfl UxMp í feó C^ 45 MffAIT) fifCA, 

5tn , ófimiT) A|\ jmt) ^|\ tíluife itUcdif, 

UÁ f e^fg a\\ X)ia Y a fsiúff^ cdff Ainsce. 

& tucc ^n peACA^i) CU151X) av\ cif fo, 
X)éAr\A\T) av\ Aicfige azá mé 'pÁ'ó tib, 
T)ub^if c Cfíofc f éin acá tán *oe gfvÁfA, 
<k An cé *o , iompó(y teif 50 mbeic fé ciff^-" 

1f mxMf5 a tei5feA*ó a te^f ^|\ ó^ijroe, 

Le fAicóiof 50 x>ciucfA*ó An fíofcói[\ gf Ánn^. 

'S a Uaóza 5f u ^5^c uAibfeAó váv.a/ 

T)o cuip fé f-Aoi, x)Á óAOite a ónáma. 5<> 

P&AÓ <\11 CÓ t)í ttroé lUAt lv\1T)1|\, 

Do léimpe-At) psonnjw ctorúe 'gtif beáftia, 

Dí Af\ CfW\cnóiu\ A.\g ftub*\t tu\ fjw\i"oe, 

'S <\s *out pdoi'n gcfé^fóig té'fi tiA má|u\ó. 

1f mtf\e an t)Áf tw\ au conn b*\róce, 
'S tu\ e^ó *Oc\ tUAite x\f óúffA ^n fáf^, 
1 ti-AgAfó tix\ ftu^g *oo buAitfexvó fé biife, 
'S ní cúif ge xMinf út> é nÁ fórhúinn x\f ^á\\t>a. 

JOÁ fé tu4imneAc fUA*of <\c teigce f^Aoitce 

II í fe^ff teif x\n tÁ n.Á táf ha h-ot*óce, 

An cjiát fAoite^f ne-Aó n^ó mbróeAnn Aon bdogat -Aip 

Sú*o é aj\ &n mbAtt x\f táf te c^omeAt). 

1f móp *oo tuic teif 1 *oc|w*t ha *oítex\nn, 
5^n c<\mc no cfÁccxvó x\f Aimftf tílAOife, 
Acc *o'a rhéxvo te fuvú g^c a bp^gcAf cíof tetf, 
11í íi-é zá tái*oif x\cc 5f^f «a CfíofCA. 

1f fUvo<Ai*ó An t)^f a óxSpn^f fígte, 
PíAionnfAró á\\t>a ^f ci§e<\[\nAi*ó cíf e, 
t)etf fé x\n móf teif, x\n c-05 'f x\n cfíon^, 
Aja f Afcugx\*ó fgóige of córhAif nx\ n*ox\oine. 

1f T)Án& av\ *oume n*\ ax\ mAC-cíf e, 
A ttiAfbuigeAf n<\ li-UAin x\f f iiib^t nA hoit>ce, 
Aóc ^At mo bf óm x\$uf mo ófÁt) fx\ogAtcA 
An c-Atn beit t^fc, 'f s&r\ &n Aitpige *oéx\nc*w 5* 

íf nuvips A me^ttCAf te cAt<\igci5 *\n cft\og<\it, 
A511P l<M§eA*o aíi tóin <\ cuince<\j\ fíof teif, 
5v\n óníg '11 x\ té<\f *o<\ m<\inpe*\*ó fé míte 
Acc mx\f fgiof ff-A'ó fé a\\ cu<\inc 'n x\n Aip Afípce. 

TKa mbut) te^\u-fx\ pcón a'p ón n^ níge<\cc<\, 
1T)<\oin nó-rhón 'p 5<\c f Ait)Dne<\p fx\og<\tc^, 
A nT)Mig *oo fráif tm rhé,<vo *oo cnéc\*ocx\, 
tlí puit te fág<\it ^54*0 x\cc u<\im *oéx\nc<\ 

Gá n'oe-Ac.Ait) *oo c<\p<\itt, *oo d<\c, V *oo c<\oinig ? 
C<\ n*oeAó<\it) *\n cpeó*o *oo bi*óe<\t) 1 *o , pi<\*óntnp' ? 
T)o fteAti 'f x)o cU\nn *oo ftróecvó 'n x\ furne te<\c 
tlo x\n cUimc^ó mín x\n*o Ain x\ mbíceÁ fínce ? 

Cc\ n*oeACx\it) ^n bófvo x\ n-ótcx\i*óe p:on *oé? 
T)o cúinc, "oo ce<\ó, 'f *oo hAtt<\i*ú míne, 
T)o*óóipcit)e, T)'eAóf<\i*ó, 'p *oo cutcA fío*OA, 
'S tdo tuóc eAt<vón<\ *oo gm*óeA*ó fi<\mf' *ouic ? 

Cá n*oe<\óc\ró *oo bnógd ftíoc<\ tmcca 

tlo An féAtc *oo bíot) x\n tx\oib *oo hx\c<\? 

T)o cuit) é<voAig TMopu\ bí *oé<\ncA fx\n bp,\ifiún 

T)0 CÓ1f1f itlÓjA x\'f *00 CU1T) tucc ff e<\f Cx\lt ? 

tlu^if t)éi*óeAf *oo cn^rhA cne n-A céite, 
5<\n f mt 5<\n feóit ,<\n ágx\i*ó nx\ sféme, 
C^ n*oeACAi*ó U\f <\*ó no gite -o'é-ATXAin 
tlo ax\ cút 5t<\f SfUAige bi*óce<á 'n éit)ce<\c ? 5* 

béi-ó t)0 óltMfv\ bot)Aj\ 5<\n me-Arh-dip g^n éifce-dóc, 
Siocf Afó T)o guaitne 'f cf\Apdi"ó "oo §0454, 
tJéi-ó T)o t)<S fúit Sfunn 5^ n t^vódfc 5^ n Léx\f\£Uf, 
T)o bí in T)o óe-dnn $<\n cdtndt) 5^11 cLdondt). 

M í bditce, pedffdnnd, fcoc, nÁ cféATM, 
A múme>df -Ati CfUge 50 ptdicedf *0é -óúinn, 
Aóc te>dfugdt) á\k n-Anm^, f\éi[\ mdj\ téigcedjt, 
A' -oédndm Cfof^dit) upn^ige 'f *oéipce, 

A5 T)ut a' tufóe t)uic nÁ bí-fe bdtb, 

pexxc T>o gtún^ 'f bj\úg ^n cdtdtri, 

Cunnnig a\\ 5AÓ m*ó t>o teig cú cdf\dT> [i.e. capc], 

f S 50 bf uit cú ^5 Cfitdtt 50 ctuAin nd mdfb. 

tJmtdig *oo'n ctét|\ ^guf gértt "oo'n e-AgUif, 
puxMf cúrhdcc ó X)ia n^ peAódit) tiidice,dm, 
Coimtíon av\ T>tige cá 1 -ocedtnpott pedTMifi, 
<Vf ní b^ogdt T)uic bif dóc m^tfAic^ be^c^. 

If m^if5 n>Aó me.dbfu\ige,ánn cf\é ^guf pA\r>\\\, 
'S guf fuiT>e -df\ An cf-dogdt fo mí no feAócrhxMn 
} Y\Á mite bti-<vódin 45 CfAnn nd t)edtd 
1 ngÁifoín pxSfftAif no ^5 bofvo n& n-AbfCx\t. 

1f mAif5 a -óíotdf fiígeAóc x\a bftditedf , 
A|\Af *0é azá 'n a t]\ í pex\|\f>An', 
'fl >Áic a mbíonn nAOtm 'n a fuit)e -dguf ^bfCAit, 
t)í df avi cf dogdt fo '5 te^f ugAT) Á\[ mbe-At-A. 
* = mAtAific. 5á 

tlíon fvmncAig ^n cnoi-óe 'f níon ftnuAtn <\n pe^cAÓ 
An rhé^'O ^n cfót^if ac^ 'f n^ fUMcif 
^5 éifce-Aóc te ceót ^uf gne-Ann 5411 ce^t^, 
A5 f eitearh na gtóine ^uf í 'gÁ fneA5<Mnc. 

tuóc énug' 1 n-^in-oe, fc<\c*\ 'f T)úicóe, 
Uiucf*Mt) fixvo ^e^pn 1 n-oeine^vó n^ cúife, 
5^ti a n-Aicnige *oédncA bétt) fixvo bpúigce, 
ImeAfs tucc feitte, póice 'f -onúife. 

An f e^n <a f-AnncAigeAf mAoin ^'f CAtútfi, 
'S n-Aó n^oéAn^nn cnu^g *oo'n cé bíof f AtArh, 
t)éit) fé cíof 'f ní mait í a te^b^, 
Jiofcán pi-ACAt Ain, f u^cc ^f cneacat). 

tluAin ciucpAf Cjuofc a\\ CAOib x*n cStéibe, 
'S cnumneóóAit) fé cuige ^n cme x>^ontu\, 
t)éit) *oo gníomAfC-A fgfíobcA an •o'é^A.Mi, 
A'f -An fe^n te -o'xMf 1 n-^nn & téigce. 

1f fú*o í -An óúinc naó ngtAcpAit) bfé^s^, 
'S tiac ^ctutnfi-ó c^mc ó £e^n r>Á cnéine, 
t)neiceAtri n& fíninne bévóe&if 'g Á\\ bféAódinc, 
An c-^on TÍIac tofd, •o'f uLawj; a céAfxvó. 

pof^tóóAit) if fionn Y ftAtce^f 1 n-éinfeAóc, 
Aguf múóf Ai*óe^n fotdf ua geAtAige 'f n^ snéme 
'S ^n méxvo a nu^A-ó ó cnucAigeat) aví cé,<yo fe^n, 
t)éit) ftxvo 1 gcuiDe^óc of cótfiAin & óéite. 54 

11ik\i|\ pofSlóóAf T)w\ leAbAji d' ctinc<\i| v , 
^5 l1 T P5^t4n Ati ceijAC a Oéróe^f 'gá iomc,\fi, 
1p <\n-mój\ Ati 5A|\ aii tfuMt a *óé<\nc,áfv, 
*Ouitc*M$ <\n peAC*vó ^5tif tiom-jv\ éipcige. This is perhaps the best known of Raftery's Religious Songs. 
Archbishop Mac Hale is said to have exclaimed on hearing it that 
if Rafterv had been sinning all his life this poem and his " Aitjii^e 
An bÁif " would have been enough to save him. Observe that the 
first 38 lines end in sound of long " a" or Á. The next 32 lines 
witb the sound of "í" (ee), and the next 20 with the sound of 
short M a." 55 
5U1A1S. 

-dncojt = an anker or little cask. 

<Ái|i5e = " a thing of use," Galway. 

-Ac-Ctnn or x\t-Con = Headford in the Co. Galway. 

bAtÁirue = a damson. bU\ir*ce = id. 
bAttdc = a speckled fish called a "gunner." 
bedfiA = gen. of biofi, "aspit" 

btéAfA|tr = The Galway Blazers (a Hunt). 

bonn = the " butt " of a game of twenty-five in cards. 

buAnAi-óe = a hired soldier. 

btti05Ún=an automatic spit, self-turning. 

C^t)Ó3 = a fish called a haddock, 

CAf5^i|tu or clAf3Ai|tu=hail and sleet. 

CeAfAmA|t = Cashmere — a sort of cloth. 

CeAf n uj <vó =* complaining. 

Cencefi cftoir bÁ|t = the name of some cloth probably " center cross 

barred." 
Cnú-oÁn =the fish called a gurnet. 
CionÁn or ctonÁ-ó = the " five fingers" in the card game of twenty. 

five — the best card in the (deck or) pack. 
Córntd = a door, the leaf of a door. 
Córh5<v|i = conveniency ; córh^Af rnmtinn = the conveniency of a 

mill. 
Cóijt, in the phrase 1 5cói|t = in working order. 
Cion = love; 1 gcion, in love, loved. 

Coi5it= to spare. Coi$it au p-dt, to spare generosity(?). 
Coi|tín = a tinker's wallet. 
CotbA = the side of a bed; pronounced cotuA. 
Coif ífiott, or 1 ^coir* ípott = secretly, privately. 
CfócAjt == a bier. 
CfteAbAft = a woodcock. 
CrivnnneAf — a gathering or store. 
*OÁit # in the phrase i n-oÁit te = near to. 56 

'OAnn or t>Árh — friends and relations. 
Oeifit>e: --ocipc oe pin, thc prettier for that. 
"íHwp — car of corn. 

t.\\pcuit = Hercnlcs. 

t\\piu\ — want of thread. 

éil^e, inip éil^e — a name for Ireland. 

éftiu^A a ó = looking for, requiring, claiming. 

ei|up= the straw handles of a creel, the backband of the coijn'n or 

budget. 
|.\Ap5A-ó = pop3AT), shelter. 
pAip-oeAt = watching. 
pApcuigtre — fastened, secured. 
poitt (-00 -óume) = to suit (a person). 
'pé&'óm&z^gen. of péi-óm, " full strength," " manhood." 

^AbAtc^p, often pronounced ^ÓAtrAp — a holding of land. 

^AptimnA = a weaver's beam. 

5^aoi = beauty, apperance, pleasantness, 

5teACAiT>e = a wrestler, a trickster. 

5|iéi*óe = earthenware (Galway) 

íox)bAipc = a sacrifice offering, -o'putAing ío-óbAipu = suffered as a 

sacrifice. 
1nneAc = the woof, in weaving. 

tAi^eA-o^littleness, fewness ; Agup tAi^eAt) An tóm = consiáering 

how small the provisions 
tiAéu or tiAccA = numerousness, just theopposite of tAi^eAt) ; A^up 

a tiAcrA 5puA5Ac = and all the numbers of champions. 
tuip = a pike (a fish). 
toJA-ó = an " indnlgence," 

toc, the English word " lot" ; or perhaps for toic, "a wound." 
tom3peAc = the name Lynch. 
tu A^Án = a fat lamb 

rrue-oen piAe = the fish called " Maiden ray." 57 

triAj-ftuAs mófi = a great number in company ; often pronounced 

niAtú tnójt. 
mc\!i5Ac = the fish called a pollock. 
meAf =fruit growing on trees. 
méife, gen. of miAf = a dish. 

rué54fi=a " navgur," a miserly, stingy person. 
numnrionn = the proper name " Nugent." 

pÁif ci-óe =a partner or companion. 

pACjiAi"óuif5e=pAiu}nAf5A, a partridge. 

peifi-óe = pears. 

pjiiActAc, adj.=z in peril, also " eager." 

ponxAu = a crab. 

pórAi-ó, also pAbf<\é = aflower, from the English word " posy." 

puif-beAn =& coarse woman over forty. 

Rájac = furious, vigorous. 

UeT)nA|t , o = a fox. English Reynard. 

RiA^Ait = a rule or ruler. 

RiAft Af = dividing or dispensing (food and drink) to. te nA juaji 

= to entertain them. 
UonnAc = a mackerel. 
íloJAnn = ^oJA choice. 

SÁinn, in the phrase bí fé 1 -pÁtnn = he was cornered. SÁmntj é = 

corner him. 
SÁjiui5 = to surpass (also " tire"). 

Sé^ctA = a shrimp. 

Seitín = a cherry (also f itín). 

Seót= a weaver's loom. 

Seif}ieAc = a team for pbughing, properly consisting of six horses 

S^emneA-ó =bursting. 

S^eiteAjAT) = shelling out, uttering. 

SiAmfA= sport, pleasure. 

SiAnfA or fiAnf = sport, melody. 

§ío|túói|i = a seeker, an asker„ 58 

SIóaóua = slaughter. 

slmn = weaver's reel ; also a " slate." 

Smtir = a snout, 

SocIac = discreet (Galway). 

SpíoncA = exhausted (as land by over-cropping, etc). 

Spót = a weaver's shuttle. 

SrjtÁcA (or rrjftÁice) = a streak or stripe of anything. 

Srjtíoc cúrtrv\ = steer a course (?). 

Scuaic = the head or pinnacle. 

CACAji = a collecting, a provision, store. 

CÁiptír* = backgamraon. 

CAftcAir* = a tortoise or turtle. 

CeArhAi|t ua StÓ5 = Tara of the Hosts. 

CeAnn= strength, stoutne>s 

CeArrrAp = character, reputation. 

C|teipe = streagth. A5 -pÁJAit cjieir-e Aift = getting the upper 

hand of. 
CujiAboti'o = a turbot. 

ÚtAim =s weaver'á gear, or traces ; also '• harness " of a horse. 
Cjuoch. m #* m I /